Новини законодавства – № 3

Новини законодавства та правові коментарі

1. Постановою КМУ від 23.03.16 № 203 затверджено норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників.

2. Розпорядженням КМУ від 16.03.16 № 184-р затверджено план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік.

3. Розпорядженням КМУ від 10.03.16 № 199-р затверджено план заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року.

4. Наказом МОН від 15.01.16 № 20 (зареєстровано в Мінюсті 03.02.16 № 180/28310) внесено зміни та викладено в новій редакції Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.


 

 

Постановою КМУ від 23.03.16 № 203 затверджено норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників.

 

 

Розпорядженням КМУ від 16.03.16 № 184-р затверджено план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік.

Серед заходів передбачено блок заходів, що стосуються МВС та Національної поліції. Зокрема блоком «Закон і справедливість» передбачено такий перелік заходів:

Мета Зміст заходу Строк виконання Індикатор виконання Очікуваний результат
Атестування поліцейських оцінювання ділових, професійних, особистих якостей, освітнього та кваліфікаційного рівня поліцейських на підставі глибокого і всебічного вивчення, визначення відповідності посадам, а також перспектив їх службової кар’єри.
Атестаційний процес включає:
тестування загальних здібностей (GST) та знання нормативно-правової бази;
опитування із застосуванням поліграфа (в окремих випадках);
співбесіду з атестаційною комісією, до складу якої входять представники громадськості, міжнародні експерти та посадові особи апарату Національної поліції
вересень завершення проходження атестації особовим складом Національної поліції надання якісного правоохоронного сервісу з урахуванням вимог суспільства
Забезпечення функціонування всіх підрозділів патрульної поліції у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік, завершення набору, навчання кандидатів та подальше відкриття управлінь патрульної поліції у 28 містах, у тому числі тих, що розташовані у районі проведення антитерористичної операції липень створення управлінь патрульної поліції у 28 містах України покращення стану публічної безпеки і порядку; ефективна превентивна діяльність; забезпечення належного рівня реагування на повідомлення про злочини та інші події; зростання рівня довіри населення до поліцейських
Запровадження системи відео- та фотофіксації порушень Правил дорожнього руху розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування системи фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та порядку звернення особи, яка допустила порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, до уповноваженого підрозділу Національної поліції”, видання наказу МВС “Про затвердження галузевого стандарту роботи системи автоматичної фіксації, яким буде визначено основні технічні вимоги до приладів та системи автоматичної фіксації” липень прийняття відповідної постанови та державна реєстрація наказу МВС забезпечення належного рівня безпеки на автошляхах держави, зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та постраждалих осіб не менше ніж удвічі
Створення служби реагування поліції у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік:
запровадження нових форм і методів роботи шляхом створення в усіх відділах та відділеннях поліції малих міст та сільської місцевості підрозділів реагування;
утворення у зазначених підрозділах груп реагування, які забезпечуватимуть оперативність реагування на повідомлення про правопорушення та інші події, здійснення комплексу превентивних заходів, припинення правопорушень та забезпечення безпеки дорожнього руху
грудень функціонування в усіх головних управліннях Національної поліції відповідних підрозділів реагування наближення поліції до громадян шляхом максимального залучення поліцейських до забезпечення правопорядку на вулицях; розвиток сервісних функцій поліції; значне скорочення часу прибуття поліції за викликом (у містах — до 7–10 хвилин; у сільській місцевості — до 15–20 хвилин); зростання рівня довіри населення до працівників поліції і, як наслідок, збільшення кількості звернень громадян до поліції (на 40–50 відсотків)
Реформування кримінального блоку 1) розроблення разом з громадськими та міжнародними експертами та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції моделі роботи детективів вересень прийняття відповідного розпорядження підвищення рівня координації та оптимізації використання людського ресурсу, а також кваліфікації працівників;
налагодження ефективного розподілу оперативних повноважень на місцях з одночасним скороченням і зміцненням центральних органів шляхом підвищення технічного та інтелектуального потенціалу для відстеження і аналізу тенденцій, розслідування трансрегіональ-них і транснаціональ-них злочинів;
запобігання торгівлі людьми за участю міжнародних організацій
2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення концепції реформи блоків щодо боротьби з організованою злочинністю, особливо тією, що пов’язана з торгівлею людьми, наркотиками, зброєю і кіберзлочинністю
3) розроблення за участю Міжнародного центру у справах дітей, які зникли та зазнали експлуатації, та подання Кабінетові Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо схвалення Концепції запобігання торгівлі людьми за участю Міжнародного центру у справах дітей, які зникли та зазнали експлуатації, з використанням глобальної моделі системи сигналізації (ALARM system)
Створення підрозділів спеціального призначення КОРД (“Корпус оперативно-раптової дії”) 1) запровадження системи поетапного відбору та підготовки бійців спецпідрозділів КОРД листопад створення підрозділів КОРД у всіх головних управліннях Національної поліції підвищення рівня безпеки громадян; ефективне проведення заходів із звільнення заручників та контртерористич-них операцій; силова підтримка спеціальних поліцейських заходів; забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві
2) за результатами відбору здійснення комплектування спецпідрозділів КОРД в усіх головних управліннях Національної поліції у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік
Реформування служби дільничних офіцерів поліції оптимізація організаційно-штатної структури служби дільничних офіцерів поліції та ювенальної превенції шляхом:
оголошення набору та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;
проведення навчання (підготовки) кандидатів та працівників, які пройшли атестування (підвищення кваліфікації)
грудень створення універсальної служби поліції, заснованої на поєднанні функцій превенції та надання послуг налагодження дієвої комунікації та тісного взаємозв’язку з територіальними громадами та місцевим населенням, які будуть побудовані на засадах партнерських відносин; забезпечення якісно нового рівня надання поліцейських послуг
Створення служби прийому інформації та реагування на події “102” створення у межах видатків та показників чисельності, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік, єдиних регіональних контактних центрів з диспетчерською службою, що здійснюють централізоване прийняття повідомлень про правопорушення та інші події з метою забезпечення подальшого реагування на них. Всі спецлінії “102ˮ з територіальних органів та підрозділів, відділів та відділень поліції переводяться в зазначені центри листопад створення єдиних регіональних контактних центрів з диспетчерською службою в усіх головних управліннях Національної поліції забезпечення 100-відсоткового прийняття усіх звернень до регіонального контактного центру поліції та безумовної реєстрації усіх звернень; скорочення часу реагування на повідомлення громадян і, як наслідок, покращення ефективності роботи поліції щодо припинення правопорушень та затримання злочинців по “гарячих слідах”
Реформування системи ізоляторів тимчасового тримання скорочення кількості ізоляторів тимчасового тримання та чисельності відповідного персоналу згідно з наказом Національної поліції від 4 лютого 2016 р. № 97 “Про реформування ізоляторів тимчасового тримання” з одночасним приведенням тих ізоляторів, що залишилися, у відповідність з європейськими стандартами щодо умов тримання (у межах видатків, врахованих для Національної поліції у Державному бюджеті України на 2016 рік);
розроблення проекту наказу Національної поліції щодо впровадження в діяльність поліції інтегрованої інформаційно-довідкової системи “Custody records” для контролю за всіма діями працівників поліції, вчиненими стосовно або за участю затриманих, з метою виключення порушення їх конституційних прав
грудень скорочення кількості ізоляторів тимчасового тримання та витрат на їх утримання; оптимізація штатної чисельності працівників ізоляторів тимчасового тримання; запровадження сучасних механізмів контролю, в тому числі технічного, за дотриманням прав людини під час застосування заходів тимчасового тримання створення умов, що унеможливлюють будь-які порушення прав людини під час застосування заходів тимчасового тримання в установах поліції відповідно до законодавства
Визначення на законодавчому рівні сутності службової дисципліни в Національній поліції, повноваження поліцейських та їх керівників супроводження проекту Закону України “Про Дисциплінарний статут Національної поліції України” (реєстраційний номер 3857) у Верховній Раді України до прийняття відповідного Закону прийняття відповідного Закону визначення сутності службової дисципліни в Національній поліції, повноважень поліцейських та їх керівників з дотримання службової дисципліни, видів заохочень і дисциплінарних стягнень, а також порядку їх застосування
Запровадження нової системи оцінки діяльності поліції розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції з метою:
відходу від застарілих критеріїв оцінювання ефективності діяльності міліції, яке базувалося на порівнянні статистичних показників
реалізації положень Закону України “Про Національну поліцію” в частині визначення рівня довіри населення до поліції основним критерієм оцінки ефективності її діяльності
березень прийняття відповідної постанови запровадження репрезентативно-го опитування громадян незалежними соціологічними службами, збір та проведення аналізу інформації про ефективність роботи Національної поліції, підготовка статистичної та аналітичної інформації про рівень довіри населення до Національної поліції, виключення фактів маніпулювання статистичними показниками з боку керівників органів поліції, приховування злочинів від реєстрації, нехтування своїми обов’язками щодо служіння суспільству

 

 

Розпорядженням КМУ від 10.03.16 № 199-р затверджено план заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року.

Основним виконавцем вказаного Плану є МОН та освітянські установи, діяльність яких направлена на забезпечення системи післядипломної та професійної освіти. Також низка заходів стосується спрощення вимог до учасників освітнього процесу, які мають міжнародні сертифікати, що підтверджують рівень володіння англійською мовою.

 

 

Наказом МОН від 15.01.16 № 20 (зареєстровано в Мінюсті 03.02.16 № 180/28310) внесено зміни та викладено в новій редакції Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Зокрема передбачено, що громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється з метою забезпечення його відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення та має місце на таких етапах:

– реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО;

– проведення ЗНО в пунктах проведення ЗНО;

– визначення результатів ЗНО;

– засідання апеляційної комісії;

– засідання регламентних комісій при регіональних центрах;

– засідання експертної комісії з питань визначення результатів ЗНО при Українському центрі оцінювання якості освіти, експертних груп про регіональних центрах оцінювання якості освіти.


Кількість переглядів сторінки: 817