Новини законодавства – № 6

Новини законодавства та правові коментарі

1. Постановою ВРУ від 14.04.16 № 1099-VIII схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, якою передбачено, що діяльність Кабінету Міністрів України зосереджуватиметься на виконанні завдань у наступних сферах…

2. Постановою ВРУ віл 31.03.16 № 1074-VIII схвалено Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції”.

3. Розпорядженням КМУ від 06.04.16 № 261-р «Про припинення надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців деякими органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції» передбачено…


 
 

Постанова ВРУ від 14.04.16 № 1099-VIII

Постановою ВРУ від 14.04.16 № 1099-VIII схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України, якою передбачено, що діяльність Кабінету Міністрів України зосереджуватиметься на виконанні завдань у наступних сферах:

– реформа системи нац.безпеки та оборони;

– конституційна реформа;

– оновлення влади та антикорупційна реформа;

– судова реформа;

– реформа системи органів правопорядку;

– забезпечення прискореного економічного розвитку;

– реформа фінансового сектору;

– реформа с/г;

– реформа енергетики;

– соціально-гуманітарна реформа.

Так реформою системи органів правопорядку передбачено завершення реформи з перетворення МВС України на цивільний орган з формування державної політики у визначених сферах та запровадження функціональної структури Національної поліції із скороченням галузевих, спеціальних підрозділів. Крім того передбачено проведення переатестації поліцейських та забезпечення прозорого конкурсного порядку зайняття вакантних посад.

Крім того ставиться завдання щодо впровадження інституту детективів, реформування системи дільничних інспекторів та надання їм повноважень з розслідування дрібних злочинів, розмежування повноважень у сфері оперативно-розшукової діяльності між різними органами правопорядку. Реформою закладаються умови щодо підвищення рівня оплати праці поліцейських та водночас посилення антикорупційних вимог і санкцій за їх порушення.

Важливим кроком в напрямку виконання передбачених реформою заходів є надання органам місцевого самоврядування права утворювати муніципальну варту без виконання правоохоронних функцій.

Реформування напрямку «Освіта, наука та інновації» в межах проведення соціально-гуманітарної реформи передбачає вдосконалення системи оцінювання якості освіти, зміну системи розміщення державного замовлення, зокрема, фінансування ВНЗ залежно від кількості абітурієнтів (система адресності) та надання реальної фінансової та академічної автономії вищим навчальним закладам. Також робиться акцент на лібералізації доступу на український освітній ринок іноземних вищих навчальних закладів.

Крім того ставиться задача запровадження ефективної системи атестації наукових установ, грантової системи фінансування наукових досліджень та сприяння комерціалізації результатів наукових робіт та створення дієвої системи трансферу технологій.

 

Постанова ВРУ від 31.03.16 № 1074-VIII

Постановою ВРУ віл 31.03.16 № 1074-VIII схвалено Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції”.

В рамках виконання вказаних рекомендацій визначеним міністерствам та відомствам поставлено задачі, зокрема:

Міністерству освіти і науки України:

– розробити механізм перерозподілу місць державного замовлення між вищими навчальними закладами з метою забезпечення можливості переведення студентів з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються за кошти державного бюджету у вищих навчальних закладах, евакуйованих з тимчасово неконтрольованих українською владою територій в районі проведення антитерористичної операції, до інших вищих навчальних закладів (за бажанням студента);

– розробити механізм складання ЗНО та зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2016 році, які передбачатимуть складання ЗНО на базі вищих навчальних закладів у декілька сесій та врахування сертифікатів ЗНО попередніх років у поточній вступній кампанії для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції;

– затвердити Порядок надання (розміщення) додаткових місць державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій українською владою території в районі проведення антитерористичної операції;

-розробити та затвердити спрощену процедуру переведення на навчання студентів, аспірантів і докторантів з вищих навчальних закладів та наукових установ, розташованих на тимчасово окупованій території України, включно до дня припинення дії Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”;

-створити відкритий вищий навчальний заклад – університет (за прикладом Великобританії), який напрацьовуватиме навчальні програми для дистанційного навчання всіх бажаючих здобути вищу освіту, що дозволить перекваліфікуватися та підтримувати контакти громадянам, які перебувають на тимчасово окупованій території, адаптуватися в сучасному світі та професійно реалізуватися.

 

Розпорядження КМУ від 06.04.16 № 261-р

Розпорядженням КМУ від 06.04.16 № 261-р «Про припинення надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців деякими органами державної реєстрації, утвореними Міністерством юстиції» передбачено припинення надання місцевими органами державної реєстрації адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців за передбаченим переліком, зокрема:

3) у Дніпропетровській області:

Верхньодніпровським районним управлінням юстиції;

Криничанським районним управлінням юстиції;

Магдалинівським районним управлінням юстиції;

Орджонікідзевським міським управлінням юстиції;

Петриківським районним управлінням юстиції;

П’ятихатським районним управлінням юстиції;

Томаківським районним управлінням юстиції;

Царичанським районним управлінням юстиції;

Широківським районним управлінням юстиції.

Відділення зв’язків з громадськістю

Кількість переглядів сторінки: 693