«Інноваційні процеси в сучасному просторі юридичної освіти: реалії, тенденції, перспективи»

Новини університету

Під такою назвою на базі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція.

Окрім науковців Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ до участі в роботі конференції з інших ВНЗ було залучено 8 докторів наук і 13 кандидатів наук – фахівців з педагогіки, психології, юриспруденції. Також активними учасниками заходу стали аспіранти (8 осіб), студенти й курсанти навчального закладу (63 особи).

У заході взяли участь науковці з провідних навчальних закладів та установ України, а саме Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київської національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Дрогобицького державного педагогічного університету, Запорізького національного технічного університету, Одеського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Дніпропетровського університету імені А. Нобеля, Національної металургійної академії України, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, Дніпропетровської державної медичної академії.

З привітальним словом до учасників конференції звернувся проректор університету, доктор юридичних наук, професор Олександр Обушенко, який зазначив: «Ефективне функціонування сучасного суспільства та державних інституцій неможливе без оновлення освітньої системи, її інноваційного спрямування».

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук Олена Марченко окреслила основні напрями наукової дискусії, вказала на ключові вимоги до інноваційних перетворень в освіті та запропонувала переглянути відеоряд, у якому студенти й курсанти висловили свої думки й пропозиції щодо змін у вищій школі.

Іншими учасниками пленарного засідання було представлено теорію та практичний досвід інноваційного розвитку сучасного освітнього простору, проаналізовано загальні інноваційні процеси у вищих навчальних закладах, а також особливості розробки та впровадження у навчальну діяльність інноваційних технологій професійного становлення сучасного фахівця. Спонукали до обговорення й викликали жвавий інтерес доповіді професора кафедри філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доктора філософських наук, професора Шевцова С.В., завідувача кафедри педагогіки і психології Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту, кандидата педагогічних наук, професора Андрюшиної Л.Л. та старшого викладача цієї ж кафедри Родіної Ю.Д., завідувача кафедри педагогіки та психології Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктора педагогічних наук, професора Волкової Н.П., доктора психологічних наук, професора Самойлова О.Є.

Обговорення актуальних для освітньої галузі питань продовжилося на секційних засіданнях: «Світоглядні та психолого-дидактичні чинники оновлення вищої школи» і «Удосконалення методики навчально-професійної підготовки юристів у контексті педагогічної інноватики».

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція відбулася на високому рівні, за результатами роботи конференції її учасниками підготовлені та схвалені рекомендації.

 

Відділення зв’язків з громадськістю

 


Кількість переглядів сторінки: 741