Кафедрою теорії та історії держави і права оголошено конкурс наукових робіт, присвячений видатному правознавцю Б.О. Кістяківському

Оголошення університету

У 2017 році кафедра теорії та історії держави і права вдруге проводить конкурс наукових робіт, присвячений Б.О. Кістяківському.

Тематичні напрями конкурсу:

1. Теорія права. Права людини.

2. Теорія держави.

3. Конституційне право. Міжнародне право.

 

Для участі у конкурсі необхідно до 17 листопада (включно) направити на електронну адресу: k_tidp@dduvs.in.ua

1) заявку (зразок додається);

2) роботу у формі ЕСЕ з одного тематичного напряму (робота повинна бути виконана за допомогою текстового редактора Word. Обсяг роботи – 3-5 сторінок, формат аркуша – А 4 (210х297 мм), шрифт: Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Поля: 20 мм. Щільність друкованого тексту повинна бути однаковою. Текст роботи не повинен містити запозичень і, відповідно, посилань на використані джерела) (зразок додається);

3) рецензію консультанта на роботу (з відзначенням ступеня самостійності та оригінальності ідей автора роботи, відсутності плагіату).

До переможців конкурсу можуть бути застосовані такі види заохочень: нагородження дипломами (грамотами), цінний подарунок, подяка тощо. Найкращі роботи за рішенням конкурсної комісії рекомендуються до публікації у збірнику тез за результатами кафедрального круглого столу, присвяченого Дню прав людини.

Нагородження переможців відбудеться у межах заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права (7 грудня 2017 року).

 

Організаційний комітет конкурсу:

Боняк Валентина Олексіївна – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, доцент: 097-297-62-56; 050-593-10-14;

Кучук Андрій Миколайович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент: 097-260-68-10;

Орлова Олена Олександрівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент: 097-400-82-84.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 464