Запрошуємо взяти участь у всеукраїнській науково-практичній конференції

Оголошення університету

20 жовтня 2017 року Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ спільно з Департаментом карного розшуку Національної поліції України проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Оперативно-розшукова діяльність Національної поліції: проблеми теорії та практики».

Робота конференції планується за такими напрямами: сучасні проблеми теорії оперативно-розшукової діяльності; дотримання прав людини під час оперативно-розшукової діяльності та здійснення негласних слідчих (розшукових) дій; організація роботи підрозділів кримінальної поліції; правове та інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності Національної поліції; актуальні проблеми проведення оперативно-технічних заходів та використання спеціальної техніки під час оперативно-розшукової протидії злочинам; оперативно-розшукова протидія окремим видам злочинів; взаємодія оперативних підрозділів з іншими підрозділами поліції та правоохоронними органами під час протидії злочинам; актуальні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Робоча мова конференції: українська.

До участі у конференції запрошуються науково-педагогічні працівники, ад’юнкти, які займаються проблемами оперативно-розшукової діяльності, практичні працівники оперативних підрозділів правоохоронних органів. Безпосереднім учасникам конференції необхідно мати довідку про наявність допуску до державної таємниці (форма 14) та припис (форма 15). Передбачається попереднє видання матеріалів конференції у збірниках відкритого та закритого друку. Вимоги до оформлення тез доповідей (повідомлень) додаються.

Для своєчасного формування програми конференції та видання матеріалів необхідно не пізніше 12 жовтня 2017 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (форма додається) та тези доповідей.

Заявки на участь у конференції та тези доповідей направляти за адресою: 49005, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 26, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки. Матеріали відкритого характеру також можуть дублюватися по e-mail: kirichenkooleg75@ukr.net; d_sanakoyev@ukr.net

Телефон кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ – (056-2) 31-72-56.

Проїзд та проживання учасників конференції за власний рахунок.

ВИМОГИ
до оформлення тез доповідей та повідомлень

Обсяг тез доповідей до п’яти повних сторінок.

Текстовий редактор – Microsoft Word. Формат – А4 з полями справа, зліва, зверху та знизу 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 кеглем через 1.5 інтервали (30 рядків на аркуш). Обов’язковою є наявність електронного варіанта тез у форматі файлів Word.doc (на диску або через e-mail).

Сторінки мають бути повними, без правок. Посилання на використані джерела нумеруються по мірі їх появи в тексті.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямкам та науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміну подання.

 

 


Кількість переглядів сторінки: 440