Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції!

Оголошення університету

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 05 жовтня 2018 року проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку та модернізації».

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції!

До участі у конференції запрошуються:

– здобувачі вищої освіти (студенти, курсанти, аспіранти та ін.);

– представники юридичного клінічного руху;

– представники Центрів вторинної безоплатної правової допомоги;

– вчені у галузі права, політології, науки державного управління та ін.;

– представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– адвокати, юрисконсульти, нотаріуси, інші практикуючі фахівці у галузі права;

– громадські організації, а також всі ті, хто цікавиться проблемами застосування законодавства про безоплатну правову допомогу.

 

У межах конференції плануються майстер-класи представників Центрів вторинної безоплатної правової допомоги, клінічного руху з надання безоплатної правової допомоги.

 

Пріоритетні напрями роботи конференції:

* Право на безоплатну правову допомогу: проблемні аспекти реалізації.

* Державні гарантії особам для надання безоплатної правової допомоги: удосконалення механізму їх забезпечення.

* Система надання безоплатної правової допомоги: проблемні питання функціонування та удосконалення.

* Безоплатна первинна правова допомога: підходи до розуміння.

* Суб’єкти права на безоплатну первинну правову допомогу.

* Суб’єкти права надання безоплатної первинної правової допомоги. Юридична клініка як суб’єкт права надання безоплатної первинної правової допомоги.

* Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги: проблеми реалізації.

* Безоплатна вторинна правова допомога: підходи до розуміння.

* Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу.

* Суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги. Обов’язки суб’єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги.

* Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Повноваження Центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги: проблеми реалізації.

* Порядок подання та розгляду звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги: проблемні аспекти.

* Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги: проблемні питання та їх практичне рішення.

* Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання безоплатної правової допомоги: проблеми реалізації на практиці.

* Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги: проблеми реалізації на практиці.

* Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги.

* Оскарження дій та бездіяльності посадових осіб, які порушують порядок надання безоплатної правової допомоги: проблеми реалізації.

* Відповідальність за порушення законодавства про безоплатну правову допомогу: проблеми застосування.

 

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Форма участі: очна та заочна.

Для участі в науковому заході необхідно до 27 вересня 2018 року надіслати на електронну адресу konf_istyna_dduvs@ukr.net заявку на участь, тези доповідей та відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (Наприклад: Петренко_Заявка, Петренко_Тези, Петренко_Квитанція).

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською та англійською мовами), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, усі поля – 20 мм,
абзац – 12,5 мм.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямкам та науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам.

Всі учасники конференції безкоштовно забезпечуються електронним варіантом збірника матеріалів конференції.

Вартість друкованого збірника матеріалів конференції становить 100 гривень.

 

Реквізити для оплати:

Одержувач: ДДУВС; р/р 31257224217468; Код 08571446; Банк одержувача ДКСУ м. Київ; МФО 820172; Призначення платежу: за публікацію тез доповідей ПІБ.

 

Контактні особи:

1. Можечук Люся Василівна – старший науковий співробітник ДДУВС, н.т.0963989390.

2. Тарасенко Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри загальноправових дисциплін та адміністрування юридичного факультету ДДУВС, консультант юридичної клініки «Істина» ДДУВС, н.т.0997812786.

Зразки оформлення тез та заявки.PDF

Зразки оформлення тез та заявки.DOC


Кількість переглядів сторінки: 462