Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції!

Оголошення університету

Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 30 листопада 2018 року проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України».

Тематичні напрями роботи науково-практичної конференції:

– кримінально-правове та кримінологічне забезпечення безпеки України;

– кримінально-процесуальне забезпечення безпеки України;

– криміналістичне забезпечення безпеки України;

– оперативно-розшукове забезпечення безпеки України;

– організаційне забезпечення безпеки України.

До участі запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, практичні працівники, аспіранти та здобувачі вищої освіти.

Для участі у науково-практичній конференції необхідно до 10 листопада 2018 року подати авторську довідку та тези доповідей на електронну адресу: conf_dduvs@ukr.net та з поміткою «На конференцію». Файли необхідно назвати за наступним прикладом: Черняк_заявка, Черняк_тези.

Організаційний внесок не передбачено.

Оргкомітет приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською, англійською мовами), набрані у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм.

 

Зразок оформлення авторської довідки (посилання).

 

Зразок оформлення тез для публікації в збірнику науково-практичної конференції (посилання)

 

За результатами роботи науково-практичної конференції планується видання збірника.

 

Контакти:

Шаблистий Володимир Вікторович (моб. тел. 097-575-78-31);

Марієнко Антон Олександрович (моб. тел. 066-622-83-31).

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній-науково-практичній конференції!

 

 


Кількість переглядів сторінки: 602