Запрошуємо взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти»!

Оголошення університету

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 15 березня 2019 року проводить III Міжнародну науково-практичну конференцію «Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти».

До участі в науково-практичній конференції запрошуються вчені, практичні працівники, представники органів державної влади, громадських організацій, ад’юнкти (аспіранти), докторанти, слухачі магістратури України та зарубіжних країн.

Мова конференції: українська, англійська, російська.

Метою конференції є об’єднання зусиль наукової спільноти, представників правоохоронних органів України та іноземних держав, громадських інститутів, фахівців та інших зацікавлених осіб у вирішенні існуючих проблем міжнародної та національної безпеки.

Пріоритетні напрями роботи конференції:

– Кримінально-правове, кримінологічне та криміналістичне забезпечення міжнародної та національної безпеки;

– Адміністративно-правове забезпечення публічної безпеки та порядку: вітчизняний та зарубіжний досвід;

– Превентивна діяльність поліції: вітчизняний та зарубіжний досвід;

– Економічна безпека: національний та міжнародний виміри;

– Взаємодія із НАТО як фактор підвищення рівня міжнародної та національної безпеки;

– Роль та місце службово-бойової діяльності в забезпеченні національної безпеки;

– Розвиток системи колективної безпеки в умовах загострення міжнародних конфліктів;

– Інформаційна безпека як складова системи захисту держави;

– Екологічна та економічна безпека як складові національної та міжнародної безпеки;

– Освіта і наука у сфері національної безпеки;

– Розвиток приватно-правових відносин в контексті захисту прав людини.

Для участі в науковому заході необхідно до 22 лютого 2019 року надіслати на електронну адресу: vonr@dduvs.in.ua заявку на участь, тези доповідей та відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською та англійською мовами), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямам та науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам.

Вартість друкованого збірника матеріалів конференції становить 110 гривень.

Реквізити для оплати:

Одержувач: ДДУВС; р/р 31257224217468; Код 08571446; Банк одержувача ДКСУ м. Київ; МФО 820172; Призначення платежу: за публікацію тез доповідей ПІБ.

У разі неможливості взяти особисту участь в роботі конференції, збірник з опублікованими тезами буде надісланий автору.

Контактна особа:

Можечук Люся Василівна – старший науковий співробітник ДДУВС, тел.: 096 398 93 90.

Зразок

Запрошуємо взяти участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна та національна безпека: теоретичні та прикладні аспекти»!

 

 


Кількість переглядів сторінки: 476