Навчальні методичні матеріали

Навчальні методичні матеріали розміщені у відповідних дисциплінах за кафедрами.

 

Кафедра адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності

– Інформація про кафедру.


 

1 курс

– Адміністративна діяльність Національної поліції (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

– Основи адміністративного права (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

– Антикорупційне законодавство України. Відповідальність за корупційні правопорушення (плани практичних (семінарських) занять).

– Публічне адміністрування (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

 

2 курс

– Адміністративне право (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

– Адміністративне право і процес (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

– Адміністративний процес (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

– Взаємодія підрозділів Національної поліції з громадськістю. Профілактика правопорушень (завдання для самостійної роботи).

– Організація охорони громадського порядку (плани практичних (семінарських) занять, завдання для самостійної роботи).

 

3 курс

– Адміністративна діяльність Національної поліції (плани практичних занять, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи).

 

6 курс

– Актуальні проблеми адміністративної діяльності Національної поліції (плани практичних занять).

– Провадження у справах про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи).

 

ФЗН

 

1 курс

– Запобігання адміністративним правопорушенням Національною поліцією (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи).

– Кваліфікація адміністративних правопорушень (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи).

– Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції (плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи).

– Робота з персоналом в Національній поліції (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи).

– Управління Національною поліцією (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи).

 

2 курс

– Адміністративна відповідальність (плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Актуальні питання інформаційного права

– Актуальні проблеми фінансового права

– Заходи адміністративного примусу в діяльності Національної поліції (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Профілактична робота поліції превентивної діяльності (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи).

– Управління Національною поліцією (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Управління підрозділами поліції превентивної діяльності (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи).

 

4 курс

– Організація і тактика діяльності поліції превентивної діяльності (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції превентивної діяльності (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Організація служби дільничних офіцерів поліції (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Основи управління в Національній поліції (плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Протидія Національної поліції нелегальній міграції (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи).

 

5 курс

– Адміністративне судочинство (плани практичних та семінарських занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

– Протидія насильству в сім’ї (плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації).

 

Кафедра економічної та інформаційної безпеки – (45)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ Інформаційна безпека (спеціальність 8.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Інформаційне забезпечення юридичної діяльності:
– плани практичних занять (форми навчання: ДЕННА, ЗАОЧНА);
– завдання для самостійної роботи (ДЕННА, ЗАОЧНА).
– методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи (ДЕННА, ЗАОЧНА);

✎ Інформаційне забезпечення юридичної діяльності (спеціальність 081 “Право” для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ОКР “МС” та вищої неюридичної освіти):

✎ Інформаційне забезпечення юридичної діяльності (спеціальність 081 “Право” для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Інформаційні технології в правозастосовчій діяльності (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

✎ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Основи економічної теорії (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Основи економічної теорії (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Основи економічної теорії (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Основи економічної теорії:
– плани (практичних) семінарських занять (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти);
– завдання для самостійної роботи (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти).

✎ Основи інформаційної безпеки (спеціальність 7.03040101, «Правознавство» для здобувачів вищої освіти, студентів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст”):

✎ Основи інформаційної безпеки (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються освітньо-кваліфікаційному рівні “спеціаліст”):

✎ Сучасні інформаційні технології (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на магістерському рівні вищої освіти, спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

✎ Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовній діяльності (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету (денної форми навчання), що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

✎ Сучасні інформаційні технології та їх використання в правозастосовній діяльності (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету (заочної форми навчання), що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

Кафедра загальноправових дисциплін – (228)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ Адміністративна юстиція (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти-спеціаліст):

✎ АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти-спеціаліст):

✎ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Адміністративний процес (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Адміністративний процес (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Актуальні проблеми теорії держави і права (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Вступ до спеціалізації (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти-спеціаліст):

✎ ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ДЕОНТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність»
для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету,
що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Європейське антидискримінаційне право (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЄВРОПЕЙСЬКЕ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Інформаційне право (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційна реформа в Україні (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційна реформа в Україні (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційне право (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційне право (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційне право (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційно-правова відповідальність (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Конституційно-правова відповідальність (спеціальність 7.04030101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Конституційно-правова відповідальність (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Конституційно-процесуальне право (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 7.04030101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Конституційно-процесуальне право (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Менеджмент у державному управлінні (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ МЕНЕДЖМЕНТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ (Спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першоу (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІГРАЦІЙНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Міжнародний захист прав людини (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Міжнародний захист прав людини (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ (спеціальність 8.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – магістр):

✎ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Муніципальне право (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Муніципальне право (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Науково-правова діяльність (методологія та організація наукових досліджень) (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ НЕУРЯДОВІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Неурядові правозахисні організації (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Неурядові правозахисні організації (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ НЕУРЯДОВІ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (спеціальність 8.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правові та організаційні засади протидії корупції (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Правозахисні органи України (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти,спеціаліст):

✎ ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ В УКРАЇНІ (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Практика Європейського суду з прав людини (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Практика Європейського суду з прав людини (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ Практикум зі складання адміністративно-процесуальних документів (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Професійно-правова відповідальність юриста (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ ПРОФЕСІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИСТА (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ Публічна служба в Україні (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ Публічна служба в Україні (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Теоретико-прикладні проблеми державного управління (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Теорія держави і права (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першоу (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Теорія держави і права (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Теорія держави і права (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першоу (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Теорія і практика правозастосування (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Теорія і практика правозастосування (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультет заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії

– Інформація про кафедру.


Факультет ПФЕПБ:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 081 (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ Основи криміналістки – спеціальність 081 (плани пз (с.з.) навч. дисцип (право), завдання для самост. роботи).


Факультет ПФОДР:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 081 (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ Основи криміналістки – спеціальність 081 (плани пз (с.з.) навч. дисцип (право), завдання для самост. роботи).

3 курс:

✎ Криміналістика (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

4 курс:

✎ ОРЗ ОДР (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ Судова медицина та психіатрія (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).


Факультет ПФПКП:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 081 (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ Основи криміналістки – спеціальність 081 (плани пз (с.з.) навч. дисцип (право), завдання для самост. роботи).

3 курс:

✎ Криміналістика (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).


Факультет ПФППД:

1 курс:

✎ Долікарська допомога – спеціальність 262 (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ Основи криміналістки – спеціальність 262 (плани пз (с.з.) навч. дисцип (право), завдання для самост. роботи).

3 курс:

✎ Криміналістика (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).


ФЗН ПП ННІ ПОЗН:

1 курс:

✎ ОРОВЗ ЗН (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ ФЗН ДД залік (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

2 курс:

✎ КЗМРЗ (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

4 курс:

✎ Криміналістика ЗН 541-543 (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

✎ Криміналістика ЗН 551-552 (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

✎ Судова медицина та психіатрія (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

5 курс:

✎ ОРЗ ЗН (плани пз-сз, завдання для самост. роботи).

✎ Судова медицина (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

✎ Судова психіатрія (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

✎ ТОПСД (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).

✎ ФЗН ДД екзамен (плани пз-сз, завдання для самост. роботи, метод. рекоменд організац сам. інд. роботи).


Кафедра кримінально-правових дисциплін – (162)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо – кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо – кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ЕКСПЕРТОЛОГІЯ (спеціальність 8.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо – кваліфікаційному рівні спеціаліст):

✎ ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (спеціальність 8.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛІСТИКА (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3-4 курсів юридичного факультету, що навчаються на першому («бакалавр») рівні вищої освіти) –(ЗСО):

✎ КРИМІНАЛІСТИКА (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому («бакалавр») рівні вищої освіти) – (МС):

✎ КРИМІНАЛІСТИКА (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінальне право. Загальна частина (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому «бакалаврському» рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому рівні освіти, на базі ОКР «МС» та вищої неюридичної освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні освіти) – ВНО:

✎ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому «бакалаврському» рівні вищої освіти) – ЗСО,МС:

✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому «бакалаврському» рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому «бакалаврському» на базі ОКР «МС» рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультет заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому «бакалаврському» рівні вищої освіти):

✎ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти) – (ЗСО):

✎ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти) – (МС):

✎ КРИМІНОЛОГІЯ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст):

✎ КРИМІНОЛОГІЯ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для студентів 4 курсу факультету заочного навчання
цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 7.03040101 “Правознавство” для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, які навчаються на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст):

✎ ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 8.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Правові засади оперативно-розшукової діяльності (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Правові засади оперативно-розшукової діяльності (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо – кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ Правові засади оперативно-розшукової діяльності (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ Правові засади оперативно-розшукової діяльності (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для студентів 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 081 «право» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 8.03040101 правознавство для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст):

✎ ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ТА СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо – кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ Робота з інформацією з обмеженим доступом (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (спеціальність 8.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ СПЕЦІАЛЬНА ТЕХНІКА В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти) – (ЗСО):

✎ СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти) – (МС):

✎ СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому, на базі ОКР «МС» та вищої юридичної освіти рівні вищої освіти):

✎ СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) базі ВНО рівні вищої освіти):

✎ ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН,
що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

✎ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ (спеціальність 7.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст»):

Кафедра кримінального права та кримінології – (70)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:
✎ Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Актуальні проблеми кримінального права (спеціальність 8.03040101 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Аналіз та прогнозування злочинності (спеціальність 8.0304021 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Запобігання злочинів Національною поліцією (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Кваліфікація злочинів (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кваліфікація злочинів, підслідних Національній поліції (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кваліфікація злочинів проти громадської безпеки та громадського порядку (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції і підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінальне право (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання для працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінально-виконавче право (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кримінально-виконавче право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кримінально-виконавче право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кримінально-виконавче право (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кримінально-виконавче право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, які навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Кримінологія (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінологія (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Кримінологія та профілактика злочинів (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому(бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правова статистика (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правова статистика (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правова статистика (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правова статистика (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правова статистика (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Правова статистика (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Кафедра кримінального процесу

– Інформація про кафедру.

Далі: плани практичних (семінарських) занять – «плани»; завдання для самостійної роботи – «завдання»; методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи – «методичні рекомендації».


Ад’юнктура:

 

АД 741 (з) 2 курс АПКП:

Актуальні проблеми кримінального процесу
(плани)

 

АД 741(д) 2 курс АПКП:

Актуальні проблеми кримінального процесу
(плани)

 


ННІ ЗНПК

 

1 курс:

Юридичне документознавство
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

2 курс:

Судові та правоохоронні органи України
(плани, завдання)

 

Юридичне документознавство
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

3 курс:

Кримінальний процес
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Судові та правоохоронні органи України
(плани, завдання)

 

4 курс:

Кримінальний процес
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

5 курс:

Доказування у кримінальному судочинстві
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Досудове розслідування (спеціалізація карний розшук)
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Досудове розслідування (спеціалізація слідчі)
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Організація роботи підрозділів досудового розслідування
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Прокурорський нагляд та судовий контроль на досудовому провадженні
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Практикум зі складання процесуальних документів
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Магістри – 1 курс:

Доказування в кримінальному провадженні
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Контроль і нагляд у професійній діяльності
(плани, завдання)

 

Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування
(плани, завдання)

 

Магістри – 2 курс:

Доказування в кримінальному провадженні
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

 


ФЕПБ

 

1 курс:

Основи кримінального процесу

 

2 курс:

Судові та правоохоронні органи України
(плани, завдання)

 

Юридичне документознавство
(плани, завдання)

 

 


ФПФОДР

 

1 курс:

Основи кримінального процесу

 

2 курс:

Кримінальний процес
(плани, завдання)

 

Судові та правоохоронні органи України
(плани, завдання)

 

Юридичне документознавство
(плани, завдання)

 

3 курс:

Кримінальний процес
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

4 курс:

Досудове розслідування
(плани, завдання)

 

Складання кримінальних процесуальних документів на стадії досудового розслідування
(плани, завдання)

 

 


ФПФПКП

 

1 курс:

Основи кримінального процесу

 

2 курс:

Судові та правоохоронні органи України
(плани, завдання)

 

3 курс:

Кримінальний процес
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Магістри – 2 курс:

Організація взаємодії підрозділів під час проведення досудового розслідування
(плани, завдання)

 

 


ФПФППД

 

1 курс:

Основи кримінального процесу

 

Юридичне документознавство
(плани, завдання)

 

2 курс:

Судові та правоохоронні органи України
(плани, завдання)

 

3 курс:

Кримінальний процес
(плани, завдання, методичні рекомендації)

 

Магістри – 2 курс:

Організація взаємодії підрозділів Національної поліції під час проведення досудового розслідування
(плани, завдання)

 


 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін – (155)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ Етика та естетика (спеціальність 262 –«Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Етика та естетика (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Етика та естетика (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Етика та естетика (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти І курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ІНОЗЕМНА МОВА В СПЕЦІАЛЬНОСТІ (спеціальність 081 “Право” для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Історія держави і права України (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому рівні вищої освіти, на базі ОКР “МС” та вищої неюридичної освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільниз осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, на базі ОКР “МС” та вищої неюридичної освіти):

✎ Історія держави та права зарубіжних країн (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):
– методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи(спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти).

✎ Історія вчень про державу та право (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія вчень про державу та право (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Історія та культура України (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія та культура України (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія та культура України (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Комунікативна культура юриста (спеціальність 081 «Право» для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Конфліктологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Конфліктологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Культура професійного мовлення (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів п’ятого курсу юридичного факультету, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Культура професійного мовлення (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Культура слова (спеціальність 081 “Право” для здобувачів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти та спеціальність 6.030401 “Правознавство” для здобувачів 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 262 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка та методологія наукових досліджень (спеціальність 081-«Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Методологія наукових правових досліджень (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Методологія наукових правових досліджень (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Педагогіка та психологія вищої школи (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Педагогіка та психологія вищої школи (спеціальність 081«Право» для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочної форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочної форми навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Психологія (за спеціальністю 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія (за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія (за спеціальністю 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія народу (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Риторика (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Риторика (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Соціологія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Соціологія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету № 2 ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Соціологія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Соціальна психологія (спеціальність 081 – «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Соціальна психологія (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ВНО):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів першого курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на базі ПЗСО):

✎ Філософія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія (спеціальність 081- «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія права (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Філософія права (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Філософія права (спеціальність 081 “Право” для здобувачів 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія права (спеціальність 081 “Право” для здобувачів 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ЮРИДИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Юридична психологія (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Юридична психологія (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на ОКР «спеціаліст»):

✎ Юридичне документознавство (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів третього курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Юридичне документознавство (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів третього курсу факультету заочного навчання цивільних осіб ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Кафедра спеціальної фізичної підготовки – (13)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:
✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності та органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 6.030402 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 081 Право, 6.030401 Правознавство, 6.030402 Правоохоронна діяльність, для здобувачів вищої освіти 1,2,3,4 курсів факультетів підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, превентивної діяльності та органів досудового розслідування):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерський) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 8.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерський) рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 8.03040201 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на другому (магістерський) рівні вищої освіти):

Кафедра тактико-спеціальної підготовки

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

Безпека життєдіяльності та охорона праці

– Денна – 1 курс – ФЕПБ

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самостійної роботи

 

– Денна – 1 курс – ФПФОДР

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самостійної роботи

 

– Денна – 1 курс – ФПФПКП

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самостійної роботи

 

– Заочна – 1 курс – ФПФПКП

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самостійної роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

Вогнева підготовка

– ФЕПБ – 1 курс

Завдання для самост. роботи

 

– ФЕПБ – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФОДР – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФОДР – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФОДР – 3 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФОДР – 4 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

 

– ФПФПКП – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФПКП – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФПКП – 2 курс магістри

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФПКП – 3 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФППД – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФППД – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФППД – 2 курс магістри

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– ФПФППД – 3 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

Основи охорони праці, ОП в галузі ПБ та ЦО

– ЗАОЧНА – 4 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

Основи охорони праці, ОП в галузі ПБ та ЦО (ЦЗ)

– ЗАОЧНА – 5 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

Охорона праці первинна підготовка

– 1 курс – ФЕПБ

Плани практичн. (семінар.) занять

 

– 1 курс – ФПФОДР

Плани практичн. (семінар.) занять

 

– 1 курс – ФПФПКП

Плани практичн. (семінар.) занять

 

– 1 курс – ФПФППД

Плани практичн. (семінар.) занять

 

Кафедра теорії та історії держави і права

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

Забезпеченя прав людини в правохоронній діяльності

– ЗПЛПД ЗН 841-842

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ЗПЛПД МП ЗН 821

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ЗПЛПД ПД 831-833

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи


 

Захист та дотримання прав людини в діяльності національної поліції

– ЗДПЛДНП МПД-ЗН 821-822

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Історія держави і права зарубіжних країн

– Правознавство – 2 курс – ІДПЗК

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Правоохоронна діяльність – 2 курс – Історія держави та права України

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи


 

Історія держави та права України 24.01

– ФЗНПНП ННІ ПОЗН (№1) – Правоохоронна діяльність – 1 курс

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФП економбезпеки – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФКП (№1) – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФОДР (№3) – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФППД (№2) – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Конституційне право

– Факультет_КП_2018 – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Факультет_ОДР_2018 – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Факультет_ОДР_2018 – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Факультет_ПД_2018 – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Факультет_ФЕБ_2018 – 1 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Факультет_ФЕБ_2018 – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 

– Факультет_ФЗН_2018 – 2 курс

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Міднародне співробітництво в сфері прав діяльності

– МПД-ЗН-821-822

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– МП-ЗН-722

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– МП-ПД-721

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

 


 

Міжнародне право

– МП 4 курс ННІ ЗНКП

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Муніципальне право

– ФПФПНП ННІ ЗНПК

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Нормотворчість в Національній поліції 2018

– ФПФПНП ННІ ЗНПК

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Правозастосовча діяльність Національної поліції 2018

– ПФПНП ННІ ЗНПК

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Правозастосування

– ПФПКП

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ПФППД

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФПНП ННІ ЗНПК

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Теорія держави і права

– Заочне навчання ПФПНП ННІ ЗНПК

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– Факультет економічної безпеки

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФОДР

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФПКП

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи

 

– ФПФППД

Плани практичн. (семінар.) занять

Завдання для самост. роботи

Метод. рекомендації щодо самост. та інд. роботи


 

Кафедра українознавства та іноземних мов – (25)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:
✎ Ділова іноземна мова (англійська) (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для слухачів магістратури І курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультету підготовки фахівців для превентивної діяльності, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Іноземна мова (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання):

✎ Іноземна мова за професійним спрямуванням (спеціальність 081 – «Право» для слухачів магістратури 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Комунікативна компетентність працівника Національної поліції (спеціальність 081 «Право» для слухачів І курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Комунікативна компетенція працівника Національної поліції (спеціальність 8.03040201 «Правоохоронна діяльність» для слухачів І курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Ораторська майстерність (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для слухачів І курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Українська мова професійного спрямування (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти І курсу факультету заочного навчання працівників поліції Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та заочного навчання, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Кафедра фізичного виховання – (31)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:
✎ Безпека життєдіяльності (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти першого курсу юридичного факультету, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Безпека життєдіяльності та охорона праці (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти першого курсу юридичного факультету, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Безпека життєдіяльності та охорона праці (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти першого курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Вогнева підготовка (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Долікарська допомога (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу юридичного факультету, що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти «спеціаліст»):

✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу юридичного факультету, що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

✎ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на магістерському рівні вищої освіти):

✎ Спеціальна фізична підготовка (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Тактико-спеціальна підготовка (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Фізичне виховання (Тема «Легка атлетика»):

✎ Фізичне виховання (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Фізичне виховання (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 2 курсу юридичного факультету, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (Спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти «Спеціаліст»):

✎ Цивільний захист (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти п’ятого курсу факультету заочного навчання цивільних осіб, що навчаються на рівні вищої освіти «Спеціаліст»):

Кафедра філософії та політології – (76)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:

 

✎ Вища освіта України і Болонський процес (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія та культура України (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Історія та культура України (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Логіка (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Методика наукових досліджень (8.03040201 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Методика наукових досліджень (8.03040201 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Методологія наукової діяльності (081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Педагогіка вищої школи (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Педагогіка та психологія вищої школи (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Політологія (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Професійно-психологічна підготовка працівників Національної поліції (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів кримінальної поліції (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія управління (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Психологія управління (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Соціологія (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Соціологія (спеціальність 6.030301 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Соціологія (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства, факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія права (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Філософія права (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування та факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Юридична психологія (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Юридична психологія (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції, що навчаються першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Юридична психологія (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів органів досудового слідства, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Кафедра цивільно-правових дисциплін – (112)

– Інформація про кафедру.


  Перелік дисциплін:

 1. Аграрне право.
 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств.
 3. Виконавче провадження.
 4. Вступ до спеціалізації.
 5. Господарське право.
 6. Господарський процес.
 7. Екологічне право.
 8. Житлове право.
 9. Земельне право.
 10. Земельно-правовий процес.
 11. Інтелектуальна власність.
 12. Корпоративне право.
 13. Митне право.
 14. Міжнародне приватне право.
 15. Нотаріат України.
 16. Організація позовної роботи.
 17. Податкове право.
 18. Право інтелектуальної власності.
 19. Право соціального забезпечення.
 20. Правове регулювання відносин власності.
 21. Правове регулювання торговельно-посередницької діяльності.
 22. Правові засади функціонування фінансового ринку.
 23. Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів.
 24. Проблемні питання застосування трудового законодавства.
 25. Римське право.
 26. Сімейне право.
 27. Спадкове право.
 28. Судова бухгалтерія.
 29. Судова фінансово-економічна експертиза.
 30. Теоретико-прикладні проблеми трудового права.
 31. Теоретико-прикладні проблеми цивільного судочинства.
 32. Трудове право.
 33. Фінансове право.
 34. Цивільне право.
 35. Цивільне та сімейне право.
 36. Цивільне та торгівельне право зарубіжних країн.
 37. Цивільний процес.
 38. Юридична служба в організаціях приватного та публічного права.

ДИСЦИПЛІНИ:
✎ АГРАРНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (спеціальності 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти юридичного факультету):

✎ Виконавче провадження (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ВСТУП ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти спеціаліст):

✎ Господарське право (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЖИТЛОВЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЖИТЛОВЕ ПРАВО (спеціальність 081«Право» для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету рівні вищої освіти – спеціаліст):

✎ ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 7.04030101 “Правознавство” для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому рівні вищої освіти):

✎ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6-го курсу юридичного факультету другого (магістерського) рівні вищої освіти):

✎ МИТНЕ ПРАВО (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МИТНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти термін навчання 2 роки (скорочений)):

✎ МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету):

✎ НОТАРІАТ УКРАЇНИ (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 –го курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗОВНОЇ РОБОТИ (спеціальність 8.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 6 курсу юридичного факультету, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПОДАТКОВЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, що навчаються на рівні вищої освіти спеціаліст):

✎ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст):

✎ ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5 курсу юридичного факультету, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ (спеціальність 7.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету):

✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ (спеціальність 8.03040101 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 6-го курсу юридичного факультету):

✎ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНО-ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (для здобувачів вищої освіти рівня «спеціаліст» 5 курсу юридичного факультету, що навчаються за спеціальністю 7.030401 «Правознавство»):

✎ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ (Для студентів юридичного факультету):

✎ ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4 курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА (спеціальність 7.03040101 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст):

✎ РИМСЬКЕ ПРАВО (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 1-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СІМЕЙНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СПАДКОВЕ ПРАВО (спеціальність 081 «Право» для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету):

✎ СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ СУДОВА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 5-го курсу юридичного факультету, що навчаються на другому магістрському) рівні вищої освіти):

✎ ТРУДОВЕ ПРАВО (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ТРУДОВЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ТРУДОВЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ФІНАНСОВЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу юридичного факультету, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 2-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО (напрям підготовки 6.030401 – «Правознавство» для студентів 1 курсу ННІ права денної форми навчання):

✎ ЦИВІЛЬНЕ ТА СІМЕЙНЕ ПРАВО (напрям підготовки 262 – «Правоохоронна діяльність» для студентів 1 курсу
денної форми навчання):

✎ ЦИВІЛЬНЕ ТА ТОРГІВЕЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (для підготовки бакалаврів за напрямком 6.030401 Правознавство денної форми навчання):

✎ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3-го курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ ЮРИДИЧНА СЛУЖБА В ОРГАНІЗАЦІЯХ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (спеціальність 081 Право для здобувачів вищої освіти 4-го курсу юридичного факультету, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Кафедра цивільного права та процесу – (69)

– Інформація про кафедру.


ДИСЦИПЛІНИ:
✎ Господарське право (спеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Екологічне право (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Екологічне право (для спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Екологічне право (спеціальність 6.030402 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Екологічне право (спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4,5 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Земельне право (спеціальність 6.030402 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Земельне право (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Право інтелектуальної власності (спеціальність 262 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 1 курсу ФЗН ППП ННІ ПОЗН, що навчаються на другому магістерському рівні вищої освіти):

✎ Ресурсне забезпечення Національної поліції (спеціальність 262 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету ФЗН ППННІ ПОЗН, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти):

✎ Сімейне право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Судова бухгалтерія (спеціальності 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Судова бухгалтерія (спеціальності 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 5 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Трудове право (спеціальність 6.030402 Правоохоронна діяльність для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Трудове право + м. Проходження служби та соціальний захист працівників Національної поліції (спеціальність 6.030401 Правознавство для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції, факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування що навчаються на першому бакалаврському рівні вищої освіти):

✎ Фінансове право (для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Фінансове право (для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Фінансове право (для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Фінансове право (для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Фінансове право (Спеціальність 6.030401 «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Фінансове право (cпеціальність 6.030402 «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 4 курсу факультету заочного навчання працівників поліції ННІ ПОЗН що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне право (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ППННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне процес (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне процес (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне процес (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне процес (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне процес (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 3 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне процес (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 4 курсу ФЗН ПП ННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне право та процес (спеціальність 6.030401 – «Правознавство» для здобувачів вищої освіти 2 курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

✎ Цивільне та сімейне право (спеціальність 6.030402 – «Правоохоронна діяльність» для здобувачів вищої освіти 3 курсу факультету ФЗН ППННІ ПОЗН, що навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти):

Лекційні матеріали ДДУВС

 


Кількість переглядів сторінки: 108 484