Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень

Дисципліна “Філософія права”. Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень: навч. посібник / [Кузьменко В.В., Наливайко Л.Р., Обушенко О.М. та ін.]; за заг. ред. д.ф.н., проф. В.В. Кузьменка. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра, 2015. — 292 с.

Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень: навчальний посібник
У навчальному посібнику осмислюється, що є право індивіда в суспільстві та державі. Феномен права в історії філософії досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних настанов, у зв’язку з виробленими в кожну конкретну історичну епоху, у кожному конкретному суспільстві духовними цінностями.

Розраховано на аспірантів, курсантів, студентів і слухачів юридичних вузів, а також усіх, хто цікавиться етичними та державно-правовими проблемами філософії.

 


Кількість переглядів сторінки: 476