Філософія права: навчальний посібник

Марченко О.В. Філософія права: навчальний посібник / Марченко О.В. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 304 с.

Філософія права: навч. посібник
У посібнику висвітлено сутність, призначення та історичний розвиток вітчизняної і зарубіжної філософії права з давніх часів і до наших днів. Значне місце у посібнику відведено аналізу традицій філософського осмислення правової реальності у різних цивілізаційних системах, а також дослідженню життєвих колізій і творчості видатних мислителів.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться філософією права.

 


Кількість переглядів сторінки: 670