Конституційне право України: навчальний посібник

Конституційне право України: навч. посіб. [для підгот. до іспиту за кредитно-модульною сист. навчання] / В.О. Боняк, В.А. Завгородній, А.В. Самотуга, Л.А. Філяніна. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. – 296 с. ISBN 978-966-383-463-4

Конституційне право України
У навчальному посібнику, котрий підготовлено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розкрито ключові питання кожної з тем навчальної дисципліни Запропоновані до кожного модуля тести допоможуть перевірити рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Для студентів, курсантів та викладачів, усіх, хто бажає швидко і досконало опанувати провідну галузь національного права.

 


Кількість переглядів сторінки: 1 129