Кримінальне право – Збірник нормативно-правових актів Верховного Суду України у кримінальних справах

Дисципліна “Кримінальне право”. Збірник нормативно-правових актів Верховного Суду України у кримінальних справах / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; упоряд.: С.М. Алфьоров [та ін.] ; ред. В.В. Шаблистий. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2013 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 28.01.2014) . – 324 с.

Збірник нормативно-правових актів Верховного Суду України у кримінальних справах
Інформаційно-довідкове видаяння містить збірних нормативно-правовнх актів Верховного Суду України (у кримінальних справах), які прийнято на протязі застосування Кримінального кодексу України віл 05 квітня 2001 року, так й попередньої його редакції. а також інших документів, що мають значення для правильного правозастосування.

Збірник розраховано на суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції, інших правоохоронних органів, правозахисників, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, ад’юнктів, аспірантів, курсантів та студентів юридичних навчальних закладів. Стане в пригоді усім тим, хто цікавиться правильним та однозначним застосуванням й тлумаченням чинного кримінального закону.

 


Кількість переглядів сторінки: 516