Кримінально-виконавче право України

Кримінально-виконавче право України: практикум: навч. посібник / кол. авт.; за заг. ред. д.ю.н., доц. В. В. Шаблистого. – Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. -168 с.

Кримінально-виконавче право України: практикум
У навчальному посібнику розглянуто 10 тем, які розділені відповідно до тематичного плану курсу, що включають теоретичні та тестові завдання до усіх тем, практичні завдання до тем 1-2 та 10 і задачі до тем 3-9, методичні поради до вивчення тем курсу, а також список рекомендованої літератури.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, спів¬робітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

 


Кількість переглядів сторінки: 509