Методика розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом

Пиріг І.В. Методика розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом: навчальний посібник / І.В. Пиріг – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 184 с.

навчальний посібник
На основі аналізу сучасних положень кримінального процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності розглядаються актуальні теоретичні та прикладні проблеми методики розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом. Розглядається структура криміналістичної характеристики даного виду злочинів, зміст кожного з елементів, а також кореляційні зв’язки між ними. Приділяється увага особливостям початку досудового розслідування та організаційно-тактичним особливостям проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом.

Для вчених-юристів, ад’юнктів та аспірантів, науково-педагогічного складу, курсантів, студентів і слухачів вищих юридичних закладів освіти; суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, експертів, працівників оперативних підрозділів і всіх, хто цікавиться питаннями розслідування кримінальних правопорушень.

 


Кількість переглядів сторінки: 289