Кримінальне право – Науково-практичний коментар статей Кримінального кодексу України

Дисципліна “Кримінальне право”. Науково-практичний коментар статей 300, 301 розділу ХІІ “Злочини проти громадського порядку та моральності” Особливої частини Кримінального кодексу України / В.С. Березняк [та ін.] ; рец.: В.П. Ємельянов, В.В. Лень, В.Ф. Примаченко ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – [Б. м.] : ДДУВС, 2012 (Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС, 26.09.2012) . – 46 с.

Кримінальне право
У науково-практичному коментарі коментуються статті 300 та 301 Розділу XII «Злочини проти громадського порядку та моральності» Особливої частини Кримінального кодексу України.

Для працівників органів внутрішніх справ, викладачів, ад’юнктів і курсантів вищих навчальних закладів системи МВС.

 


Кількість переглядів сторінки: 527