Теорія держави і права: навчальний посібник для підготовки до державного іспиту

Теорія держави і права: навчальний посібник для підготовки до державного іспиту / А.М. Кучук [та ін.]; керів. авт. кол. І.А. Сердюк ; рец.: С.Д. Гусарєв, Ю.А. Ведєрніков; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2012 . – 207 с.

Теорія держави і права: навч. посіб. для підготовки до державного іспиту
Посібник містить стислий виклад питань з теорії держави і права відпо-відно до екзаменаційних білетів, передбачених програмою державних іспитів для курсантів, слухачів та студентів юридичних вузів, затвердженою Мініс-терством освіти і науки України.

 


Кількість переглядів сторінки: 1 815