Кримінальне право – Особа насильницького злочинця: вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення

Дисципліна “Кримінальне право”. Шалгунова С.А. Особа насильницького злочинця: вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення: монограф. / Шалгунова Світлана Аполлінаріївна. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2011. – 472 с.

Особа насильницького злочинця: вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення: монограф.
Видання присвячено дослідженню актуальній у вітчизняній та зарубіжній кримінологічній науці проблемі — особі насильницького злочинця. Систематизовано погляди вчених у різні історичні часи й епохи щодо цього питання, охарактеризовано середовище формування особи даного виду злочинця та її роль у механізмі вчинення насильницького злочину, приділено увагу проблемам віктимології.

Для науковців, ад’юнктів, аспірантів та здобувачів. Монографія буде корисною також фахівцям, котрі займаються питаннями запобігання злочинності.

 


Кількість переглядів сторінки: 473