Політологія: навчальний посібник / Л.В.Скрипникова, Л.С. Тутік, М.О. Гринчак

Скрипникова Л.В., Політологія: навчальний посібник / Л.В.Скрипникова, Л.С. Тутік, М.О. Гринчак. –К.: Центр учбової літератури, 2014. – 272 с.

Політологія: навчальний посібник
У навчальному посібнику розкривається процес становлення політології як науки, її специфіка, розвиток світової та української політичної думки, проаналізовано основні проблеми політичної теорії. Проблематика курсу ви-кладена у вісімнадцяти темах, що охоплюють чотири модулі, відповідно до вимог державного стандарту нормативної дисципліни «Політологія + модуль «Основи демократії». Навчальний посібник рекомендовано для підготовки до семінарських занять, іспитів та заліків за кредитно-модульною системою навчання.

Для студентів ВНЗ МВС, а також інших вищих навчальних закладів.

 


Кількість переглядів сторінки: 542