Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики

Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: для студентів та слухачів усіх форм навчання. 2-е видання перероблене та доопрацьоване. –Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. –194 с., іл.

Практикум з основ інформатики
Практикум призначений для вивчення курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки». В основі навчання з використанням цього видання автори використовували методику “крок за кроком”, що в усьому світі визнана фахівцями найбільш результативною під час вивчення інформаційних технологій.

Практикум складається з чотирьох розділів, в яких докладно розглянуті основні теми названого курсу. Роботу з практикумом можна виконувати як самостійно, так і за допомогою викладача. Теоретичні зведення приведено в мінімальному обсязі. В основі практикуму лежать практичні вправи, описані докладно по крокам. Практикум розраховано на студентів та слухачів всіх форм навчання.

 


Кількість переглядів сторінки: 604