Практикум з кримінального права України (Загальна частина): навчальний посібник

Практикум з кримінального права України (Загальна частина) : навч. посіб. / О. В. Ведмідський, В. Д. Людвік, В. Ф. Примаченко та ін. ; ред. В. В. Шаблистий ; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро : ДДУВС, 2017 (Харків : ТОВ “Видавництво “Грифон”, 20.01.2017) . – 352 с.

Практикум з кримінального права України
У навчальному посібнику розглянуто 18 тем, які розділені відповідно до тематичного плану навчальної дисципліни «Кримінальне право» для здобувачів вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, що включають теоретичні та тестові завдання, практичні завдання до тем 1–17, методичні поради до вивчення тем курсу та короткий глосарій до кожної теми.

Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, в яких готують правників, співробітників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на усіх, хто цікавиться розвитком наук кримінально-правового циклу.

 


Кількість переглядів сторінки: 1 503