Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції

Правові та організаційні засади забезпечення державою правоохоронної функції: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 27 трав. 2016 р.). – Дніпропетровськ: Дніпроп.держ.ун-т внутр. справ, 2016. – 208 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
Збірник містить матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, у якій взяли участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та наукових установ України і зарубіжжя.

Матеріали конференції можуть бути використані в науково-дослідній роботі та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та правоохоронній діяльності.

 


Кількість переглядів сторінки: 404