Особливості провадження щодо розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ

Миронюк Р.В. Особливості провадження щодо розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: наук.-практ. рекомендації / Р.В. Миронюк. – Д.: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 62 с.

Особливості провадження щодо розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ
На підставі аналізу чинного та перспективного законодавства України, наукових праць та практики діяльності органів внутрішніх справвикладено правові, теоретичні та організаційні засади їх діяльності щодо провадження по розгляду та вирішенню справ про адміністративні правопорушення, що охоплюються межами їх адміністративно-деліктної юрисдикції.

Для посадових осіб органів внутрішніх справ, які уповноважені застосовувати заходи адміністративної відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень.

 


Кількість переглядів сторінки: 357