Криміналістика – Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування

Дисципліна “Криміналістика”. Пиріг І.В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування: монографія / І.В. Пиріг – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 432 с.

Теоретико-прикладні  проблеми  експертного  забезпечення досудового розслідування: монографія
На основі аналізу сучасних положень загальної теорії судової експертизи розглядаються актуальні теоретичні та прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування. Запропоновано поняття експертного забезпечення досудового розслідування, визначено його зміст та суб’єктів. Окреслено основні засади організаційного, правового, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного та інформаційного складових експертного забезпечення досудового розслідування.

Для вчених-юристів, ад’юнктів та аспірантів, науково-педагогічного складу, курсантів, студентів і слухачів вищих юридичних закладів освіти; суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, експертів, оперативних працівників органів внутрішніх справ.

 


Кількість переглядів сторінки: 444