Сімейне право (у схемах та визначеннях): навчальний посібник

Сімейне право (у схемах та визначеннях): навчальний посібник / кол. авт. ; [Коваленко А. В. (кер.), Валєєв Р. Г., Круглова О. О. та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр справ, 2016. – 200 с.

Сімейне право (у схемах та визначеннях)
Посібник підготовлено на основі положень Сімейного кодексу України відповідно до програми навчальної дисципліни «Сімейне право» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Навчальне видання репрезентує результати науково-практичного аналізу основних понять сімейного права України у структурно-логічних схемах, візуалізуючи теоретичні положення юридичної науки.

Посібник розраховано на студентів, курсантів, слухачів та викладачів вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників.

 


Кількість переглядів сторінки: 821