Соціологія: методичні рекомендації для курсантів

Підлісний М.М. Соціологія: методичні рекомендації для курсантів денної форми навчання, які навчаються для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 “Право”, 6.030401 “Правознавство”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. – 72 c.

Соціологія: методичні рекомендації для курсантів
Методичні рекомендації повинні допомогти курсантам денної форми навчання сформувати необхідні знання з соціології та володіти вмінням застосовувати їх безпосередньо у практичній діяльності.

Дане видання містить методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до семінарських занять, до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.

 


Кількість переглядів сторінки: 382