Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: практикум

Дісципліна “Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності”. Міжнародні стандарти прав людини у правоохоронній діяльності: практикум / Боняк В.О., Завгородній В.А., Перепьолкін С.М., Філяніна Л.А., Христова Ю.В. – Дніпропетровськ Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 284 с.

Забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності
У практикумі викладено основоположні універсальні та регіональні міжнародні стандарти забезпечення прав людини у правоохоронній діяльності, вираження згоди на обов’язковість яких здійснювалося державами шляхом укладення багатосторонніх міжнародних договорів або визнання актів, ухвалених провідними у галузі захисту прав людини та основоположних свобод міжнародними організаціями.

Для викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та ад’юнктів, курсантів і студентів, працівників правоохоронних органів, державних і муніципальних службовців, усіх, хто цікавиться проблемами захисту прав людини як на внутрішньодержавному, так і міжнародному рівнях.

 


Кількість переглядів сторінки: 1 130