Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монографія

Дисципліна “Тактичні особливості проведення слідчих дій”. Чаплинський К.О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монографія / Чаплинський Костянтин Олександрович. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. – 560 с.

Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монограф.
У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки розглянуто особливості організаційно-підготовчих і тактичних заходів проведення слідчого огляду, освідування, зняття інформації з каналів зв’язку, обшуку, виїмки, допиту, очної ставки, пред’явлення для впізнання та відтво-рення обстановки і обставин події (перевірка показань на місці та слідчий експеримент), використання спеціальних знань, а також способи фіксації результатів вказаних слідчих дій.

Для науковців, викладачів, курсантів, студентів та слухачів вищих юридичних навчальних закладів, ад’юнктів та аспірантів, працівників органів внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України та адвокатури, усіх тих, хто виявляє інтерес до юридичної науки.

 


Кількість переглядів сторінки: 359