Трудове право України: конспект лекцій

Трудове право України: конспект лекцій / Укладачі: Золотухіна Л.О., Лежнєва Т.М., Обушенко Н.М., Черноп’ятов С.В., Легеза Ю.О., Алфьорова Т.М. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014. – 253с.

Трудове право України: конспект лекцій
Трудове законодавство – єдина галузь законодавства, яка здатна не тільки безпосередньо вплинути на на основну виробничу силу – людей, які є носіями робочої сили, але захистити їх в процесі трудової діяльності від безробіття. Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння знаннями в галузі основних принципів та інститутів трудового права, ознайомлення з особливостями правового регулювання трудових відносин, вироблення навичок роботи з нормативними матеріалами.

Цей конспект лекцій складено для студентів юридичного факультету денної та заочної форми навчання за кредитно-модульною системою.

 


Кількість переглядів сторінки: 885