Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»

Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник /кол. авт. ; кер. авт. кол. канд. юрид. наук Т.М. Лежнєва. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 189 с.

Практикум з навчальної дисципліни «Трудове право»: навчальний посібник
Навчальний посібник охоплює основні теми курсу начальної дисципліни «Трудове право». До кожної теми подано стислий зміст теми, перелік контрольних питань, практичні задачі та завдання, тестові завдання, рекомендована література. Для науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти.

 


Кількість переглядів сторінки: 372