Досудове розслідування – Змагальність у досудовому провадженні: монографія

Дисципліна “Досудове розслідування”. Рогальська В.В. Змагальність у досудовому провадженні : монограф. / Рогальська В.В. ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.М. Лобойка. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2012.-172 с.

Досудове розслідування
Монографію присвячено дослідженню змагальності у досудовому провадженні. Визначено і розглянуто прояви змагальності, її зміст, предмет, сутність, межі та функціональне призначення у досудових стадіях. Вперше визначено початковий момент реалізації змагальності та сформульовано системи процесуальних гарантій її передумов – процесуальної рівності сторін та незалежного і неупередженого суду. Проаналізовано законодавство держав-учасниць СНД та держав-членів Ради Європи на предмет реалізації змагальних елементів у досудовому провадженні.

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

 


Кількість переглядів сторінки: 677