Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України: монографія

Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України: монографія; за наук. ред. канд. юрид. наук, доц. А.П. Черненка / Андрій Володимирович Захарко. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра-ЛТД. – 2012. – 204 с.

Неізоляційні запобіжні заходи в кримінальному процесі України: монографія
Монографію присвячено дослідженню неізоляційних запобіжних заходів у кримінальному процесі України. Проаналізовано історичний розвиток цього виду запобіжних заходів: законодавство та теоретичні праці різних часів. З’ясовано сутність неізоляційних запобіжних заходів, їх роль та місце у системі запобіжних заходів.

Призначено для викладачів і студентів юридичних навчальних закладів, науковців, працівників правоохоронних органів, адвокатів, а також для всіх тих, хто цікавиться проблемами забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

 


Кількість переглядів сторінки: 469