Кримінологія – Встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми

Дисципліна “Кримінологія”. Встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми: практичний посібник / [В.С. Березняк, Р.Ю. Боровенський, І.М. Веріго, М.С. Городецька, О.Д. Мірошніченко та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. К.В. Антонова]. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 147 с.

практичний посібник
На основі наукового висвітлення положень нормативних документів України та узагальнення практики розглядається діяльність слідчих з встановлення та усунення причин і умов, які сприяли вчиненню злочинів дітьми.

Для працівників органів внутрішніх справ, викладачів, ад’юнктів і курсантів вищих навчальних закладів системи МВС.

 


Кількість переглядів сторінки: 343