Безпековий вимір кримінального права України: людино-центристське дослідження

Шаблистий В.В. Безпековий вимір кримінального права України: людино-центристське дослідження: монограф. / В.В. Шаблистий. -Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ: Ліра ЛТД, 2015.-420 с.

Безпековий вимір кримінального права України: людино-центристське дослідження: монограф.
Розглянуто питання сутності та змісту безпеки людини як всеохоплю-ючого поняття, що є передумовою реалізації її прав і свобод, а також гарантією виконання обов’язків. На підставі аналізу кримінального законодавства визначено напрямки державної політики в досліджуваній сфері, а також загальновизнані міжнародні принципи забезпечення безпеки людини, в результаті чого автором запропоновано заходи, спрямовані на вдосконалення відчуття захищеності кожного від будь-яких загроз.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) ВНЗ, у яких готують правників, працівників правоохоронних органів, прокуратури та суду, а також на всіх тих, хто цікавиться питаннями науки кримінального права.

 


Кількість переглядів сторінки: 478