Кримінальний процес – Застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування

Дисципліна “Кримінальний процес”. Завгородня К.В., Сліпченко В.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування: методичні рекомендації. / К.В. Завгородня, В.І. Сліпченко. – Дніпропетровськ: ДДУВС. – 2015. – 41 с.

Застосування практики Європейського суду з прав людини під час досудового розслідування: методичні рекомендації.
Підготовлені авторським колективом кафедри кримінального процесу ДДУВС методичні рекомендації містять оптимальний механізм застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному судочинстві України. Мають на меті формування єдиного підходу працівників правоохоронних органів до застосування практики Європейського суду з прав людини на різних етапах досудового розслідування (при вирішенні питання щодо обґрунтованості підозри, під час ініціювання обрання запобіжного заходу, а також при проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема й негласних), забезпечення свобод та законних інтересів осіб під час досудового розслідування, а також покликані сприяти оптимізації кримінальних процесуальних відносин між стороною обвинувачення та захисту.

 


Кількість переглядів сторінки: 445