Інформаціне забезпечення юридичної діяльності

Вишня, В.Б. Інформаціне забезпечення юридичної діяльності: навч. посіб. для студентів. У 2-х ч. Ч. 1 / В.Б.  Вишня, О.О. Косиченко, В.О. Трусов; рец.: М.О. Алексєєв, В.О. Габринець; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ: ДДУВС, 2006 (Дніпропетровськ: РВВ ДДУВС, 26.09.2006) . – 164 с.

Інформаційне забезпечення юридичної діяльності
Навчальний посібник призначений для вивчення курсу “Інформаційне забезпечення юридичної діяльності” . Посібник (частина 1) складається з 5 розділів, в яких докладно розглянуті відповідні теми названого курсу. Наведено багато прикладів і вправ для самостійної роботи, що буде корисним для вивчення викладеного матеріалу.

 


Кількість переглядів сторінки: 511