Теорія та практика організаційно-тактичного забезпечення розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці

Плетенець В.М. Теорія та практика організаційно-тактичного забезпечення розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу громадській безпеці : навч.-практ. посібн. / Плетенець В.М. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2014. – 132 с.

навчально-практичний посібник
У навчально-практичному посібнику, на основі аналізу кримінально-процесуальної , криміналістичної літератури, чинних нормативних актів, слідчої та судової практики висвітлено структуру криміналістичної характеристики, особливості організації та проведення слідчих дій при розслідуванні завідомо неправди-вих повідомлень про загрозу громадській безпеці.

Видання адресоване у першу чергу практичним співробітникам правоохоронних органів, а також студентам, курсантам, аспірантам, адюнктам, а також професорсько-викладацькому складу вищіх навчальних закаладів юридичного профілю.

 


Кількість переглядів сторінки: 287