Методичні рекомендації по захисту інформації у мережі Інтернет

Методичні рекомендації по захисту інформації у мережі Інтернет / О.С. Гавриш, Е.В. Рижков.– Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017.

Практикум з основ інформатики
Проблеми інформаційних загроз та інформаційної власності для навчального середовища є дуже гострими в наш час. У методичних рекомендаціях розглянутоосновні аспекти та напрямки пов’язані з інформаційною безпекою як дома так у вищих навчальних закладах, окреслено основні загрози інформаційної безпеки таінформаційної власності, прості методи та засоби захисту інформації при користуванні мережею Інтернет.

Методичні рекомендації можуть бути корисними для педагогів навчальних закладів, які застосовують інформаційні технології у навчальному процесі, дляздобувачів вищої освіти та практичних працівників Національної поліції.

 


Кількість переглядів сторінки: 327