Кримінальне право – Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів

Дисципліна “Кримінальне право”. Руфанова В.M., Титаренко О.О. Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: монографія. / В.М. Руфанова, О.О. Титаренко. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2012. – 200 с.

Запобігання органами внутрішніх справ злочинам, пов'язаним з незаконним використанням бюджетних коштів: монографія
Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем криміналізації бюджетної сфери та діяльності органів внутрішніх справ щодо запобігання злочинам, пов’язаним з незаконним використанням бюджетних коштів. У монографії виділено кримінологічну групу злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів, проаналізовано їх кримінологічні показники, з’ясовано систему детермінуючих факторів, а також виділено особливості особи злочинця. З урахуванням сучасних тенденцій реформуванні всіх галузей економіки та пріоритетів у діяльності правоохоронних органів сформульовано пропозиції щодо перспективних напрямків вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ стосовно запобігання цим злочинам.

 


Кількість переглядів сторінки: 464