Кримінальний процес – Особливості процесуального порядку застосування інституту угод у кримінальному провадженні

Дисципліна “Кримінальний процес”. Особливості процесуального порядку застосування інституту угод у кримінальному провадженні / Ю.С. Полєвіков, В.В. Рогальська, О.Л. Христов, Ю.В. Христова – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2015. – 35 с..

Особливості процесуального порядку застосування інституту угод у кримінальному провадженні
Висвітлено особливості процесуального порядку укладення угод про примирення та про визнання винуватості у кримінальному провадженні. У методичних рекомендаціях узагальнено та систематизовано практичний досвід функціонування інституту угод у кримінальному провадженні, висвітлено існуючі недоліки слідчої та судової практики під час застосування вказаного інституту, надано орієнтовний алгоритм дій слідчих під час укладення угод у кримінальному провадженні. Для працівників судових і правоохоронних органів, а також викладачів, науковців, курсантів та слухачів вищих навчальних закладів.

 


Кількість переглядів сторінки: 397