Актуальні проблеми застосування кримінального провадження – Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні

Дисципліна “Актуальні проблеми застосування кримінального провадження”. Збірка інформаційних матеріалів, які регулюють окремі питання кримінального провадження в Україні: [упоряд. С.М. Алфьоров, С.М.  Мішенко, В.І. Фаринник та ін.]; за заг. ред. В.І. Сліпченка. — К.: «Хай-Тек Прес», 2013. -580 с.

Актуальні проблеми застосування кримінального провадження
Головним завданням викладених матеріалів є сприяння створенню єдиного підходу до розуміння та застосування норм кримінально-процесуального законодавства України, створення методичного підґрунтя реалізації принципу змагальності у кримінальному судочинстві і механізмів забезпечення принципу верховенства права.

Праця може бути корисною для працівників правоохоронних і судових органів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, слухачів, курсантів і студентів юридичних навчальних закладів, а також всіх тих, хто цікавиться сучасним станом кримінального провадження в Україні.

 


Кількість переглядів сторінки: 390