7 кроків вступу до магістратури «ПРАВО»

1

 Подати документи до приймальної комісії ДДУВС.
  

2

 За допомогою працівників приймальної комісії ДДУВС зареєструватися для проходження єдиного фахового вступного випробування.
  

3

 Отримати ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТОК та PIN-КОД в приймальній комісії ДДУВС.
  

4

 Прибути для складання єдиного фахового вступного випробування до пункту тестування. УСПІШНО СКЛАСТИ ЄДИНЕ ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ.
  

5

 Переглянути результати єдиного фахового вступного випробування на інформаційній сторінці вступника «КАБІНЕТ ВСТУПНИКА».
  

6

 Ознайомитись з рейтинговим списком вступників в примальній комісії ДДУВС та на сайті ДДУВС.
  

7

 Надати оригінали документів про освіту до приймальної комісії ДДУВС для зарахування на навчання.
 
 

УВАГА!!!

1. Вступник для допуску до пункту тестування має пред’явити екзаменаційний листок та документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку). Допуск вступників до пункту тестування розпочинається за 45 хв та припиняється за 10 хв. до початку єдиного фахового вступного випробування.

2. Вступники, які бажають брати участь у конкурсному відборі на навчання на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю, проходять додаткове вступне випробування (додатковий комплексний екзамен зі спеціалізації) у ДДУВС. Лише за умови успішного проходження додаткового вступного випробування вступники вищезазначеної категорії реєструються для проходження єдиного фахового вступного випробування.

 

Що таке єдине фахове вступне випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО

Цьогоріч особи, які планують вступати на навчання до ДДУВС для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» мають проходити єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄФВВ та ЄВІ).

Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Право» проходитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ передбачає виконання екзаменаційної роботи з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77, за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».

Структура, час виконання тестів з англійської, німецької, французької та іспанської мов, кількість і форми завдань, уключених до предметних тестів, схеми нарахування балів за їх виконання зазначено в Загальних характеристиках предметних тестів ЄВІ для вступу в 2018 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

ЄФВВ передбачає виконання екзаменаційної роботи, що містить два блоки тестових завдань:

• перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення;

• другий блок – тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини.

Перелік документів

У процесі формування екзаменаційного листка до Програми вносяться такі дані:

1) прізвище, ім’я, по батькові вступника;

2) число, місяць і рік народження вступника;

3) тип, серія (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація вступника;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків вступника (за наявності);

5) номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

6) дані документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньокваліфікаційний рівень) або дані довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2018 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

7) іноземна мова, з якої особа бажає складати єдиний вступний іспит (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

8) інформація про блоки єдиного фахового вступного випробування, які особа бажає скласти;

9) інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, (для осіб з особливими освітніми потребами);

10) інформація про населений пункт, у якому вступник бажає скласти вступні випробування (вступні випробування можуть проводитися в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ, Маріуполь Донецької області, місті Сєверодонецьк Луганської області).

Тести ЗНО онлайн в магістратуру з права – пробне ЗНО

Програма ЗНО право магістри

ЗАТВЕРДЖЕНО ВСІ ПРОГРАМИ (mon.gov.ua)

Тестові завдання іспиту з іноземної мови

Тестові завдання блоку Загальних навчальних правничих компетентностей

Порядок організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Наказ про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації та проведення вступних випробувань для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році

Інфографік щодо проведення вступних випробувань з використанням процесів здійснення ЗНО

7 кроків вступу до магістратури «ПРАВО»


Кількість переглядів сторінки: 15 561