Найчастіші запитання абітурієнтів

ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ
(БАКАЛАВР, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ)

1. ЯКІ ЗНО ПОТРІБНО ЗДАВАТИ ДЛЯ ВСТУПУ НА ФАКУЛЬТЕТИ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМ?

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до університету на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для отримання освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з: української мови та літератури; історії України; математики або іноземної мови (на вибір вступника) та творчого конкурсу.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету на денну форму навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів): з української мови та літератури; історії України та творчого конкурсу (мінімальний бал – 100).

2. ЯКУ МІНІМАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ ПОВИНЕН ОТРИМАТИ ВИПУСКНИК, АБИ МАТИ МОЖЛИВІСТЬ ВСТУПИТИ ДО ДДУВС ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ?

Прохідний бал — це конкурсний бал останнього у рейтинговому списку вступника, якого рекомендовано до зарахування на бюджетне місце. Прохідний бал визначається Приймальною комісією лише після закінчення прийому документів, тому спрогнозувати його неможливо.

Але мінімальний бал, який потрібно набрати для конкурсного відбору на основі повної загальної середньої освіти складає 100 балів.

3. ЯКІ ФАКУЛЬТЕТИ НАВЧАЮТЬ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ?

За державним замовленням навчають 4 факультети:

1. Факультет підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції

2. Факультет підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності

3. Факультет підготовки фахівців для органів досудового розслідування

4. Факультет економічно-правової безпеки

4. ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ЗІБРАТИ ПРИ ВСТУПІ НА ФАКУЛЬТЕТИ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ?

При вступі на факультети за державним замовленням необхідно оформлення особової справи кандидата на навчання.

1. ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Вступник особисто звертається до підрозділу кадрового забезпечення територіального органу поліції за місцем реєстрації (проживання) та надає документи, перелік яких визначений ст. 54 Закону України «Про Національну поліцію» та Порядком добору, направлення та зарахування кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ, поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України, затвердженого наказом МВС від 15.04.2016 № 315 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 668/28798.


2. ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ

Щоб розпочати участь у конкурсі, необхідно заповнити анкету за посиланням osvita.np.gov.ua

Створюючи онлайн анкету, ви обираєте:

– навчальний заклад,

– інститут, факультет,

– спеціальність,

– спеціалізацію.


3. МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Служба в поліції потребує високого рівня фізичного розвитку, сили й витривалості та відповідних рис психологічного профілю, тому до кандидатів встановлені особливі вимоги щодо стану здоров’я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей.

Відповідність стану кандидатів на навчання визначає медична (військово-лікарська) комісія МВС згідно Наказу МВС України № 285 від 03.04.2017 р.

Медичний огляд включає в себе фізичне і психологічне обстеження та передбачає огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів та тестів, отримання електрокардіограми (ЕКГ) та знімка флюорографії.

Ви можете отримати результати необхідних аналізів, ЕКГ та флюорографії в день проходження медичного обстеження або заздалегідь в іншому медичному закладі, якщо бажаєте прискорити процес обстеження.


4. ПЕРЕВІРКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ

Рівень фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України визначається в порядку, встановленому наказом МВС від 09.02.2016 № 90 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 лютого 2016 року за № 306/28436.

Рівень фізичної підготовленості має відповідати результату «задовільно» або вище за кожний з нормативів. Всі нормативи Ви можете переглянути у додатку до Наказу МВС № 90 від 09.02.2016 р. (зі змінами)


5. СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

Стосовно кожного кандидата проводиться перевірка щодо обмежень, пов’язаних із прийняттям на службу до поліції згідно Закону України «Про Національну поліцію» , Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України «Про очищення влади».


6. ОФОРМЛЕНА ОСОБОВА СПРАВА НАПРАВЛЯЄТЬСЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

По прибуттю у визначений термін до університету вступники повинні надати відбірковій комісії наступні документи:

– Паспорт громадянина України

– Оригінал документа про отримання повної загальної середньої освіти з додатком.

– Оригінал сертифікати ЗНО за відповідний рік.

– Військовий квиток або посвідчення про приписку до призовної дільниці (для юнаків).

– Оригінали документів, що підтверджують право на пільги


7. ЗАКЛЮЧЕННЯ КОНТРАКТУ

Підготовка фахівців за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, проводиться на підставі контракту про здобуття освіти, який укладається між навчальним закладом, відповідним органом поліції та особою, яка навчається.

Посилання на osvita.np.gov.ua

 

5. ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ТВОРЧИЙ КОНКУРС?

Творчий конкурс із кандидатами на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями: 081 «Право», 262«Правоохоронна діяльність», проводиться на підставі Рекомендованого переліку питань та ситуаційних завдань для проведення творчого конкурсу при вступі до вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що погоджується з Національною поліцією України, затверджується керівництвом МВС України та розміщується на веб-сайтах ВНЗ.

Мета проведення творчого конкурсу–визначення рівня професійної компетентності, спроможності вступника до нестандартного мислення та виявлення його реальної мотивації і професійної орієнтації, особистісних здібностей, що дозволяють успішно оволодіти навичками, яких потребує професійна діяльність за обраною спеціальністю.

Творчий конкурс передбачає виконання вступником екзаменаційної роботи, яка складається з двох блоків питань Рекомендованого переліку та ситуаційних завдань, що формуються за таким принципом:

перший блок «Майбутня професія – поліцейський» – із Рекомендованого переліку питань щодо основних завдань, принципів функціонування, структури Національної поліції України;

другий блок «Основи права», – залежно від майбутньої спеціалізації; ситуаційні завдання з «Основ правознавства» залежно від майбутньої спеціалізації.

Для проведення творчого конкурсу вступнику пропонується два питання з Рекомендованого переліку та ситуаційне завдання. На підготовку до відповіді надається 20 хвилин.

6. ЯКІ НОРМАТИВИ ПЕРЕВІРКИ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КАНДИДАТІВ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЕМ?

Нормативи перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів за державним замовленнем

7. ЧИ ФУНКЦІОНУЮТЬ НА БАЗІ ДДУВС ПІДГОТОВЧІ КУРСИ З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО?

З метою підготовки вступників до вступу на навчання до всіх факультетів функціонує Підготовче відділення ДДУВС. Старшокласники мають можливість підготуватися до написання тестів з дисциплін, що входять до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Також навчання на курсах адаптує до майбутнього навчання в Університеті, дозволяє слухачам переконатися в правильності прийнятного рішення щодо обраної спеціальності, програми дисциплін, які викладаються на підготовчих курсах, забезпечують оволодіння знаннями високого рівня ніж базові програми ЗОШ.

Підготовка здійснюється до ЗНО з таких предметів:

– Українська мова та література;

– Історія України

– Іноземна мова/математика/географія

Терміни навчання: 7 місяців – з -07.10.17, 6 місяців – з 04.11.17, 4 місяці – з 13.01.18, 2 місяці – з 10.02.18.

Дні занять: субота/неділя.

8. З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ КОНКУРСНИЙ БАЛ ВСТУПНИКА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ОСВІТИ «БАКАЛАВР»?

Конкурсний бал для осіб, які вступають на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних іспитів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за творчий конкурс, помножених на відповідні вагові коефіцієнти.

9. ЧИ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ ОКРЕМО НА БЮДЖЕТ І НА КОНТРАКТ?

Так, при вступі до ДДУВС необхідно подавати документи окремо на бюджет і на контракт.

Згідно Правил прийому ДДУВС добір кандидатів на навчання за державним замовленням здійснюється установами (закладами) Міністерства внутрішніх справ України, територіальними органами (підрозділами) Національної поліції України спільно з приймальною комісією університету.

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання за кошти фізичних або юридичних осібна основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, включно подають заяви тільки в електронній формі. Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

10. ЯК Я ДІЗНАЮСЬ, ЩО ЗАРАХОВАНИЙ ДО ДДУВС?

Приймальна комісія ДДУВС у визначені строки оприлюднює на сайті Приймальної комісії та на стендах університету списки зарахованих вступників.

11. ЧИ Є ОБМЕЖЕННЯ ПО ВІКУ ЩОДО ВСТУПУ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ?

На денну форму навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 років. Вік кандидатів обчислюється станом на 31 грудня 2018 року.

12. ЧИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ СЕРТИФІКАТИ ЗНО, ВИДАНІ У ПОПЕРЕДНІХ РОКАХ?

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.


 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ТА ННІ ЗНПК
( БАКАЛАВР, ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ)

1. ЯКІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ Є НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ?

Юридичний факультет ДДУВС здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» спеціалізація «Безпека підприємництва, 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Фінансово-економічна безпека»), 053 «Психологія» (спеціалізація «Соціальні та поведінкові науки) на денній формі навчання (за кошти фізичних або юридичних осіб).

2. ЯКІ ЗНО НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ НА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ?

Спеціальність Вступні випробування, мінімальний бал (ваговий коефіцієнт)
081 Право 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Історія України – 100 (0,35)


3. На вибір – іноземна мова – 100 (0,25)
– математика – 100 (0,25)
262 Правоохоронна діяльність 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Історія України – 100 (0,35)


3. Творчий конкурс – 100 (0,25)
073 Менеджмент 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Математика – 100 (0,35)


3. На вибір – географія – 100 (0,25)
– іноземна мова – 100 (0,25)
053 Психологія 1. Українська мова та література – 100 (0,3)


2. Біологія – 100 (0,35)


3. На вибір – іноземна мова – 100 (0,25)
– математика – 100 (0,25)

3. ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ПРАВО» ВІД СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» НА ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ?

Фахівці за спеціальністю 081 «Право» мають можливість працювати у:

– юридичних службах підприємств, установ, організацій;

– приватних юридичних практиках (зокрема, нотаріат, адвокатура);

– судових та правоохоронних органах, правозахисних організаціях;

– державна служба та служба в органах місцевого самоврядування.

 

Основними напрямами роботи фахівців за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» (спеціалізація «Безпека підприємництва») є:

– забезпечення фізичної, фінансово-економічної, інформаційної та організаційної безпеки фізичних та юридичних осіб;

– забезпечення внутрішньої безпеки юридичних осіб;

– детективної діяльності;

– протидії рейдерству, економічному та промисловому шпіонажу та іншим видам недружньої діяльності стосовно підприємств.

4. ЧИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ СЕРТИФІКАТИ ЗНО, ВИДАНІ У ПОПЕРЕДНІХ РОКАХ?

У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.

5. ЯКОЮ Є ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ?

6. ЯКЩО ТРЕТІЙ ПРЕДМЕТ МОЖЛИВО БУЛО ЗДАВАТИ НА ВИБІР (ОДИН ІЗ ДВОХ), А ВСТУПНИК ЗДАВ ОБИДВА, ЯКИМ ЧИНОМ ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ВИБЕРЕ ОДИН З НИХ?

Третій конкурсний предмет визначається абітурієнтом, крім випадків, якщо такий предмет визначено рішенням приймальної комісії.

7. ЧИ НАДАЮТЬСЯ УНІВЕРСИТЕТОМ МІСЦЯ У ГУРТОЖИТКАХ?

Комфортабельні гуртожитки готельного типу у ДДУВС.

Місця в гуртожитку надаються в першу чергу особам, які проживають за межами Дніпропетровської області. Умови проживання: кімнати для 2-3 осіб із санітарним блоком, забезпечені меблями. На кожному поверсі є кухня з приміщенням для харчування. Зазначені умови проживання відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Поселення в гуртожиток студентів відбувається відповідно до Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках ДДУВС (додаток 1 до наказу ДДУВС від 11 грудня 2014 № 466) при наявності вільних місць.

8. ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ» ЗА ЮРИДИЧНОЮ ТА НЕЮРИДИЧНОЮ ОСВІТОЮ?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 081 «Право», зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 081 «Право», зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124) та додаткового вступного випробування (мінімальний бал – 160).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за спорідненою спеціальністю, вступають до університету на денну форму навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за напрямом підготовки 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Фінансово-економічна безпека та ризик менеджмент»), зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124).

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали фахового вступного випробування (мінімальний бал – 124) та додаткового вступного випробування – творчого конкурсу ( конкурс фізичних здібностей (мінімальний бал – 124).

9. ЧИ Є НА БАЗІ УНІВЕРСИТЕТУ ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА?

Військової кафедри, як структурного підрозділу, у ДДУВС немає. Але наші студенти мають можливість навчатись на військовій кафедрі ДНУЗЕ.

10. ДЕ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ОСНОВІ ОКР «МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ»?

З програмами вступних випробувань на основі ОКР «молодший спеціаліст» можна ознайомитись на сайті університету.

11. ЯКИМ Є МІНІМАЛЬНИЙ ПРОХІДНИЙ БАЛ НА КОНТРАКТ?

Мінімальний прохідний бал на контракт становить 100 балів.

12. ЯКІ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ?

Документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал та копія).

1. Ідентифікаційний код платника податків (оригінал та копія).

2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінал та копія)

3. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

4. Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4.

5. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних випробувань, зарахування за співбесідою та за спеціальними умовами вступу.

6. Військовий квиток чи приписне посвідчення (для військовозобов’язаних), (оригінал та копія) для вступників за денною формою навчання.

13. ЧИ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ПРИ ВСТУПІ МЕДИЧНУ ДОВІДКУ?

Для вступу на денну форму навчання за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» вступник обов’язково подає медичну довідку форми 086-О. Вступники, які не подали зазначену медичну довідку до участі в творчому конкурсі не допускаються.

На всі інші спеціальності юридичного факультету медична довідка не обов’язкова.

14. ЯК ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННУ ЗАЯВУ?

Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на інтернет-сайті за електронною адресою: ez.osvitavsim.org.ua.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:адресу електронної пошти, до якої має доступ. Вказана адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінета; пароль для входу до особистого електронного кабінету; номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.


 

МАГІСТР
(ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ (КОНТРАКТ))

1. ЧИ МОЖНА ЗДОБУТИ ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР» ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВО», ЯКЩО ПЕРША ОСВІТА ЗА ІНШОЮ СПЕЦІАЛЬНІСТЮ (НЕЮРИДИЧНА)?

Так, можливо. Вступники, які вступають до університету на денну та заочну форми навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, можуть брати участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей за умови успішного проходження додаткового вступного випробування – комплексного екзамену зі спеціалізації.

2. ДЕ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПРОГРАММАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ НА ОСНОВІ ОС «БАКАЛАВР» АБО ОКР «СПЕЦІАЛІСТ»?

З програмами вступних випробувань на основі ОС «бакалавр» або ОКР «спеціаліст»» можна ознайомитись на сайті університету.

3. ЯКИЙ ТЕРМІН ТА ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ?

Спеціальність Термін навчання Вартість грн. за рік
Денна форма навчання
081 Право Магістр 1 рік та 6 місяців 23000
262 Правоохоронна діяльність Магістр 2 роки 16500
Заочна форма навчання
081 Право Магістр 1 рік та 8 місяців 23000
262 Правоохоронна діяльність Магістр 2 роки 16500

4. ЧИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ СЕРТИФІКАТИ ЗНО, ВИДАНІ У ПОПЕРЕДНІХ РОКАХ?

У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного фахового вступного іспиту 2018 року.

5. ЯКІ ОСОБИ НЕ СКЛАДАЮТЬ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА МАГІСТРАТУРУ?

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право», беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у закладі вищої освіти (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей):

– особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

– особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, – 0206, – 0301 – 0306, – 0401, – 0501, – 0601, – 0701, – 0702;

– вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.

6. ЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПУ НА ОСНОВІ ОКР «БАКАЛАВРА», «СПЕЦІАЛІСТА» ЗА ЮРИДИЧНОЮ ТА НЕЮРИДИЧНОЮ ОСВІТОЮ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 262 «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»?

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (за напрямом підготовки 6.030402 «Правоохоронна діяльність»), спеціаліста (за спеціальністю 7.03040102 «Правоохоронна діяльність») вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали комплексного іспиту та вступного екзамену з іноземної мови.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, вступають до університету на денну та заочну форми навчання для отримання освітнього ступеня магістра за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність», зараховуються бали комплексного іспиту та вступного екзамену з іноземної мови за умови успішного проходження додаткового іспиту – комплексного екзамену зі спеціалізації із врахуванням середнього бала диплома бакалавра, спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю.Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 38 769