Факультет економіко-правової безпеки

Розвиток ринкових відносин, формування нових видів господарських структур та ускладнення господарсько-договірних взаємовідносин вимагає якісно нових умінь та навичок від фахівців, задіяних в системі юридичного супроводу підготовки та прийняття рішень з попередження та запобігання економічним злочинам. З цих позицій, більш глибоке та комплексне вивчення економічних засад функціонування господарських структур є актуальним завданням реформування системи підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції, професійна діяльність яких буде спрямована на захист економічних інтересів організацій, підприємств, установ та держави в цілому.

З метою підготовки працівників Національної поліції саме цього напряму професійної діяльності Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ розпочато підготовку фахівців в галузі знань «Право» за спеціалізацією фінансово-економічна безпека на факультеті економіко-правової безпеки. Вищезазначена спеціалізація дає змогу на високому рівні готувати фахівців з фінансово-економічної та правової безпеки, які зможуть здійснювати професійну діяльність, пов’язану з розслідуванням та запобіганням злочинам у сфері економіки.

Факультет створений 20 липня 2017 року згідно наказу МВС України від 30.06.2017 № 555 «Про організаційно-штатні зміни» та наказу ДДУВС від 12.07.2017 «Про оголошення переліку змін у штатах університету».

Факультет здійснює підготовку фахівців першого рівня вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» за денною формою навчання. Термін навчання – 4 роки. Освітній ступінь – бакалавр.

Серед головних навчальних дисциплін: «Теорія держави та права», «Кримінальне право», «Іноземна мова», «Основи економіки і підприємництва», «Основи економічного аналізу», «Фінансова звітність підприємств», а також комплекс дисциплін зі спеціалізації: «Особливості розслідування злочинів в економічній та фінансовій сферах», «Оперативно-розшукова діяльність суб’єктів протидії злочинам в економічній та фінансовій сферах», «Оперативно-розшукова протидія злочинам, що пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Кваліфікація злочинів в економічної та фінансовій сферах». У системі навчальної підготовки активно застосовуються сучасні форми навчання, що дозволяють проводити оперативно-тактичні заняття в рамках міжпредметної, міжкафедральної та міжфакультетської взаємодії. Типові навчальні фабули відпрацьовуються на прикладі конкретних ситуаційних завдань та рольових ігор. Це дозволяє здобувачам вищої освіти опрацювати увесь цикл правозастосовчої, правоохоронної та судової практики.

У 2018 році на факультеті створено навчальний полігон профілю «економічна безпека» він є структурним компонентом матеріально-технічної та навчальної бази університету, що забезпечує ефективні умови реалізації вимог освітніх програм для оволодіння загальними, професійними та практичними навичками, в тому числі для їх відпрацювання у ситуаціях пов’язаних із практичною діяльністю працівників підрозділів захисту економіки Національної поліції України.

Навчальний полігон профілю «економічна безпека»

Командно-адміністративний склад факультету: т.в.о. заступника декана, старший лейтенант поліції Сидорова Е.О.; провідні фахівці факультету: старший лейтенант поліції Хорольська Ю.С. та старший лейтенант поліції Солонько О.О.; фахівці факультету: капітан поліції Кармазін А.О., підполковник поліції Шульга В.В. та Галай Н.А., комірник факультету – Пономаренко О.О.

Командно-адміністративний склад факультету

На факультеті готують фахівців з фінансово-економічної безпеки, які зможуть здійснювати професійну діяльність, пов’язану з запобіганням та розслідуванням злочинів у сфері економіки, які зможуть вирішувати наступні професійні завдання:

– вживати організаційні та практичні заходи щодо попередження та викриття злочинів проти власності у сфері службової, господарської діяльності та інших злочинів у сфері економіки;

– своєчасно виявляти, запобігати та розслідувати злочини у сфері економіки, у тому числі вчинені суспільно-небезпечними організованими групами та злочинними організаціями, які впливають на соціально-економічну і криміногенну ситуацію в державі та в окремих її регіонах;

– аналізувати, прогнозувати криміногенні процеси у сфері економічної діяльності;

– виявляти причини і умови, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вживати заходів щодо їх усунення.

Кваліфікація фахівців: бакалавр з права, спеціальність 081 «Право», спеціалізація (освітня програма) – фінансово-економічна безпека. По закінченню університету випускники направляються на службу на посади оперуповноважених підрозділів захисту економіки Національної поліції України.

Факультет економіко-правової безпеки

 

До складу факультету економіко-правової безпеки входять підрозділи курсантів (1 та 2 курси) та три кафедри:

кафедра фінансово-економічної безпеки;

кафедра українознавства та іноземних мов;

кафедра філософії та політології.

 

Факультет з липня 2017 до липня 2018 очолював кандидат юридичних наук підполковник поліції Кацуба Роман Миколайович.

На теперішній час керівником факультету є підполковник поліції Лазарєв Владислав Олександрович.

 

Адреса електронної пошти: Fepb@dduvs.in.ua

Правила прийому, умови вступу, терміни та вартість навчання

 


Кількість переглядів сторінки: 35 094