Кафедра правових дисциплін Криворізького факультету ДДУВС

Кафедра входить до складу Криворізького факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та забезпечує викладання фундаментальних юридичних дисциплін студентам навчального закладу.

Кафедра правових дисциплін – сучасна освітня база, яка відіграє значну роль не лише у розбудові факультету, а й є центром наукової діяльності, організації правового навчання і виховання студентської молоді.

 

Нині до складу кафедри правових дисциплін входять наступні науково-педагогічні працівники:

– Сіроштан Юрій Володимирович, к.ю.н., завідувач кафедри

– Ніколайченко Галина Михайлівна, к.ю.н., доцент, професор кафедри

– Лучко Оксана Анатоліївна, магістр права, старший викладач

 

Основними завданнями кафедри є: реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації фахівців; організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу; підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою; проведення наукових досліджень за профілем кафедри, впровадження їх результатів у навчальний процес і практику, залучення до них студентів та слухачів; сприяння підвищенню рівня професійної та педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; взаємодія з іншими навчальними закладами, органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

Кафедра забезпечує викладання фундаментальних навчальних дисциплін – «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право України», «Міжнародне право» та спецкурсів з них.

Умови вступу, терміни та вартість навчання на Криворізькому факультеті


Кількість переглядів сторінки: 1 044