Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін Криворізького факультету ДДУВС

Працівники кафедри з перших днів роботи зосередили увагу на вирішенні таких завдань, як надання майбутнім юристам необхідного для сучасного спеціаліста обсягу соціально-гуманітарних знань відповідно до зростаючих запитів і потреб інформаційного суспільства, формування гнучкості й системності мислення та комунікативних навичок студентів при активному засвоєнні національно-культурних традицій, новітніх суспільних процесів і тенденцій світового масштабу.

 

Нині до складу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін входять наступні науково-педагогічні працівники:

– Краснощок Андрій Валерійович, к.п.н., завідувач кафедри

– Амірова Раїса Іскандерівна, к.ф.н., доцент, професор кафедри

– Візниця Юрій Василійович, к.с.н., доцент кафедри

– Кондрашов Микола Миколайович, к.п.н., старший викладач

– Проценко Олена Антонівна, викладач кафедри

 

Головною особливістю кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність:

− дисципліни, що формують філософсько-наукові основи світогляду юриста (філософія, філософія права, етика та естетика, логіка);

− мовні дисципліни (іноземна мова, професійна іноземна мова, українська мова професійного спрямування, українська мова (за професійним спрямуванням), культура професійного мовлення, риторика);

− дисципліни, що мають на меті психолого-педагогічну підготовку юриста (комунікативна культура юриста, психологія, конфліктологія, юридична психологія, педагогіка та психологія вищої школи);

− дисципліни, спрямовані на вивчення етносуспільних процесів та соціоісторичної динаміки (історія та культура України, соціологія, політологія, психологія народу);

− дисципліни історико-правового напряму (історія держави і права України, історія вчень про державу і право, історія держави і права зарубіжних країн).

Умови вступу, терміни та вартість навчання на Криворізькому факультеті


Кількість переглядів сторінки: 881