Курсантсько-студентське самоврядування Криворізького факультету ДДУВС

Курсантсько-студентське самоврядування – це право і можливість студентів, слухачів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, слухачів, а також брати участь в управлінні Криворізьким факультетом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Курсантсько-студентське самоврядування здійснюється відповідно до Конституції України, законів України, інших актів законодавства, Статуту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Положення про курсантсько-студентське самоврядування ДДУВС.


 

Метою курсантсько-студентського самоврядування на Криворізькому факультеті ДДУВС є:

– захист та реалізація прав та інтересів здобувачів вищої освіти;

– забезпечення їх участі в управлінні Факультетом;

– створення можливостей для гармонійного інтелектуального і творчого розвитку здобувачів вищої освіти;

– сприяння соціально-громадській активності здобувачів вищої освіти.

 

Основними завданнями курсантсько-студентського самоврядування є:

– захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти у відносинах із адміністрацією Факультету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;

– участь в управлінні Факультету, зокрема шляхом делегування своїх представників до робочих та консультативно-дорадчих органів, органів громадського самоврядування Університету;

– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти;

– сприяння поліпшенню умов проживання, побуту здобувачів вищої освіти;

– надання інформаційної, правової, фінансової (матеріальної) допомоги здобувачам вищої освіти;

– співробітництво із студентським самоврядуванням інших вищих навчальних закладів, громадськими та іншими неприбутковими організаціями (крім тих, діяльність яких має політичне чи релігійне спрямування).
 

Голова курсантсько-студентського самоврядування


 

Голова курсантської ради


 

Голова студентської ради


 

Секретар


 

Навчальний відділ


 

Відділ культурно-масового дозвілля

 

Відділ працевлаштування

 

Відділ соціально-гуманітарної роботи

 

Відділ у справах побуту гуртожитку

 

Відділ фінансів

 

Спортивний відділ

 

Технічно-інформаційний відділ

 

Курсантсько-студентське самоврядування здійснюється здобувачами вищої освіти безпосередньо і через органи курсантсько-студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування здобувачів вищої освіти.

 

Органи курсантсько-студентського самоврядування Криворізького факультету мають право:

– брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування здобувачів вищої освіти;

– брати участь в управлінні Факультетом та Університетом у порядку, встановленому законодавством та Статутом Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

– брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

– делегувати своїх представників до робочих, консультативно – дорадчих органів факультету, його структурних підрозділів;

– самостійно визначати порядок організації своєї діяльності, приймати відповідні акти з цього питання;

– вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм та організації освітнього процесу;

– вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Факультету, в тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої освіти;

– сприяти формуванню умов для реалізації інноваційних ідей здобувачів вищої освіти;

– на забезпечення адміністрацією приміщеннями та технікою для здійснення своїх повноважень.

Умови вступу, терміни та вартість навчання на Криворізькому факультеті ДДУВС


Кількість переглядів сторінки: 2 392