Наукове товариство курсантів, студентів, слухачів

НТКСС університету є добровільним, самостійним утворенням курсантів, студентів і слухачів університету, яке є частиною системи громадського самоврядування, бере участь в організації та здійсненні науково-дослідної роботи, допомагає виховувати необхідні для Національної поліції України, а також майбутніх юристів якості – самостійність, відповідальність, творче мислення та сприяє всебічному розвитку особистості.

Наукове товариство покликано об’єднувати науковий потенціал курсантів, студентів і слухачів і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

Основні завдання Наукового товариства: представлення інтересів студентів, курсантів та слухачів перед адміністрацією університету та іншими організаціями з питань наукової роботи, надання допомоги у широкому залученні курсантів, студентів і слухачів до активної науково-дослідницької діяльності, популяризування наукової діяльності серед студенсько-курсантської молоді, сприяння в організації і проведенні кафедральних, факультетських і загальноуніверситетських наукових заходів за участю перемінного складу, сприяння підвищенню якості наукових досліджень, залучення курсантів, студентів і слухачів до участі в олімпіадах, наукових конференціях, семінарах і конкурсах на кращу наукову роботу, поширення передового досвіду науково-дослідницької діяльності курсантів, студентів і слухачів, розвиток ініціативності, здатності застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності, навичок самостійного проведення науково-дослідної роботи, налагодження зв’язків з науковими товариствами студентів вищих юридичних навчальних закладів України та зарубіжжя, молодіжними організаціями, науковими установами, громадськими і благодійними організаціями, сприяння обміну інформацією між молодими вченими, оприлюднення результатів наукової діяльності НТКСС університету, виконання інших функцій, передбачених Положенням про НТКСС та іншими законами.

За показниками 2015 року, найбільш активними членами наукового товариства курсантів, студентів та слухачів Дніпропетровського державного університету, які займались науково-дослідною роботою є:

№ з/п П.І.Б.
Факультет № 1
1. Анісімов Дмитро Олексійович
2. Джеглава Марина Вадимівна
3. Фурман Карина Владиславівна
4. Карпенко Оксана Сергіївна
Факультет № 2
5. Троїцька Олена Олександрівна
6. Євпак Марія Олегівна
7. Токарчук Юлія Анатоліївна
8. Чечель Олексій Вікторович
Факультет № 3
9. Комель Максим Юрійович
10. Лєшан Діана Миколаївна
11. Михайлова Олена Юріївна
12. Рожко Вікторія Володимирівна
13. Романов Максим Юрійович
14. Тимофєєв Микита Олегович
15. Тищенко Інна Олексіївна
16. Фоменкова Катерина Сергіївна
17. Шевченко Тамара Михайлівна
18. Зубцов Артем Вікторович
Факультет № 4
19. Конова Альона Олександрівна
20. Кучма Тетяна Валеріївна
21. Лук’яненко Тетяна Володимирівна
22. Южека Роман Сергійович
23. Ковбаса Юлія Володимирівна
24. Петренко Аліна Олександрівна
25. Бевзюк Вікторія Ігорівна
26. Тюря Олена Іванівна

 

Членами НТКСС можуть стати курсанти, студенти 1-4 курсів і слухачі, які проявили прагнення і хист до науково-дослідницької роботи, добре навчаються, дисципліновані, позитивно характеризуються з боку керівників факультетів (кафедр), відділу організації наукової роботи.

За додатковою інформацією з питань діяльності НТКСС звертатись до відділу організації наукової роботи, каб. 330.

Голова НТКСС – курсант 3-го курсу факультету № 3 рядовий поліції Фоменкова Катерина Сергіївна (тел. +380978741570, fomenkova@ua.fm).

Голова НТКСС – Фоменкова Катерина Сергіївна курсант 3-го курсу факультету № 3 рядовий поліції
Голова НТКСС – Фоменкова Катерина Сергіївна курсант 3-го курсу факультету № 3, рядовий поліції

 

Заступник голови – студент 3-го курсу факультету № 4 Южека Роман Сергійович (тел. +380505871808, Joujeka-Roman@yandex.ua).

Заступник голови – Южека Роман Сергійович, студент 3-го курсу факультету № 4
Заступник голови – Южека Роман Сергійович, студент 3-го курсу факультету № 4

 

Секретар – курсант 3-го курсу факультету №3 капрал поліції Романов Максим Юрійович (тел. +380664618886).

Секретар – Романов Максим Юрійович, курсант 3-го курсу факультету № 3 капрал поліції
Секретар – Романов Максим Юрійович, курсант 3-го курсу факультету № 3, капрал поліції

 

 

➤ ПОЛОЖЕННЯ про Наукове товариство курсантів, студентів і слухачів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

➤ План засідань наукових гуртків кафедр Дніпропетровського державного університету внутрішніх на І семестр 2015/2016 навчального ріку.

 

 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів  (аспірантів) та докторантів

Актуальні проблеми вітчизняного права в дослідженнях молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, слухачів, ад’юнктів (аспірантів) та докторантів (Дніпропетровськ, 19 травня 2016 року). – Дніпро :  Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. – 316 с.


 


Кількість переглядів сторінки: 1 089