Наукові школи університету

Наукова школа: «Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування»

Наливайко Лариса Романівна – доктор юридичних наук, професор, засновник школи.

 

Наливайко Лариса Романівна

 

 

Школа заснована у 2011 році

Напрямки наукових досліджень: проблеми правотворення в Україні у сучасних євроінтеграційних умовах; державний лад України: сучасний стан та перспективи демократичного розвитку; сучасний суспільний лад України: становлення, особливості, перспективи удосконалення; теоретико-правові засади формування громадянського суспільства в Україні; проблеми функціонування неурядових правозахисних організацій України; інститут громадського контролю за діяльністю органів публічної влади в Україні в умовах сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів.

 

 

Основні доробки школи:

– Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія / Л.Р. Наливайко. – Х.: Право, 2009

– Управління персоналом ОВС : навч. посібник / С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, В. П. Столбовий та ін. ; за ред. С. В. Пєткова. – К. : КНТ, 2010

– Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посібник / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л.Р. Наливайко та ін. ; за заг. ред. В.П. Пєткова. – К. : КНТ, 2012

– Менеджмент у державному управлінні: особлива частина : навч. посібник / В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, О. Г. Комісаров та ін. ; за заг. ред. В. П. Пєткова. – К.: КНТ, 2012

– Тлумачний термінологічний словник з конституційного права (Explanatory Terminological Dictionary on Constitutional law) / Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : Хай-Тек Прес, 2013

– Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади : монографія / Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва. – К. : Хай-Тек Прес, 2013

– Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: монографія / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай. – К. : Хай-Тек Прес, 2013

– Міграційне право : навч. посібник / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, К.В. Степаненко. – К.: Хай-Тек Прес, 2014

– Неурядові правозахисні організації України / Л.Р. Наливайко, І.О. Грицай, О.С. Дніпров. – К. : Хай-Тек Прес, 2014

– Теорія держави і права в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014

– Конституційне право України в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л. Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014

– Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях : навч. посібник / за заг. ред. Л.Р. Наливайко. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014

 

 

Послідовники наукової школи:

– Романенко К. М. Конституційне право громадянина на освіту в Україні: стан і тенденції розвитку (2008)

– Беляєва М. В. Конституційно-правові засади політичної функції Української держави (2012)

– Солдатенко С. В. Правовий інтерес: загально-теоретична характеристика (2014)

– Чепік-Трегубенко О. С. Теоретико-правові засади сучасного суспільного ладу України (2014)

– Савченко О. В. Теоретико-правові засади громадського контролю за діяльністю органів державної влади (2014)

Наукова школа «Криміналістичне забезпечення досудового розслідування»

Чаплинський Костянтин Олександрович – доктор юридичних наук, професор, засновник наукової школи.

 

Негодченко Олександр Володимирович

 

 

Школа заснована у 2012 році.

Напрями наукових досліджень: організаційні і тактичні проблеми досудового розслідування; процесуальне і криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів; протидія діяльності організованих злочинних угруповань; наукове забезпечення боротьби зі злочинністю.

 

 

Основні доробки наукової школи:

Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Юрид. акад. МВС, 2004

Тактика проведення окремих слідчих дій : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2006

Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні злочинів проти життя, здоров’я, волі та статевої недоторканості особи : навч.-практ. посібник / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : УМВС України в Дніпропетровській області ; ДДУВС ; Свідлер, 2007

Тактика розслідування злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями : навч. посібник / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Дніпроп. гуманіт. ун-т, 2007

Тактичне забезпечення розслідування діяльності злочинних угруповань : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2010

Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монографія / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС ; Ліра ЛТД, 2011

Тактика пред’явлення для впізнання : навч. посібник / К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2012

Теорія і практика організаційно-тактичного забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених злочинними угрупованнями : монографія / К.О. Чаплинський, В.М. Ковбаса, Ю.О. Чаплинська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

Криміналістика : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / К. О. Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг та ін. – Дніпропетровськ : ДДУВС; Ліра ЛТД, 2014

Організаційні і тактичні основи розслідування хуліганства : монографія / К.О. Чаплинський, М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

Організація і тактика проведення огляду та обшуку при здійсненні кримінального провадження : навч. посібник / К.О. Чаплинський, С.В. Обшалов, Д.Г. Казначеєв, Ю.А. Чаплинська. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2014

Протидія завідомо неправдивим повідомленням про загрозу громадській безпеці : монографія / К.О. Чаплинський , В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська, К.О. Чаплинський. – Дніпропетровськ : ДДУВС, 2015.

 

 

Послідовники наукової школи:

Ковбаса В.М. Тактичне забезпечення розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених злочинними угрупованнями (2012)

Макашов А.В. Організаційні та тактичні засади протидії фальшивомонетництву (2012)

Риб’янець С.А. Криміналістична характеристика та особливості розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, вчинених неповнолітніми (2013)

Єфімов М.М. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства (2012)

Кулик І.Я. Організаційні і тактичні засади протидії діяльності транснаціональних злочинних угруповань (2013)

Лускатова Т.О. Розслідування тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2013)

Очеретяний В.А. Організація і тактика слідчого експерименту (2013)

Лютий В.В. Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими групами (2014)

Мельниченко С.П. Організація і тактика попередження, розкриття та розслідування злочинів, вчинених з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв (2014)

Очеретяний М.А. Криміналістична характеристика та особливості розслідування хуліганства, вчиненого групою осіб (2014)

 

 


Кількість переглядів сторінки: 2 945