Пріоритетні напрями наукових досліджень університету

➤ Пріоритетні напрями наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 років.


 

➤ Перелік загальнокафедральних тем наукових досліджень Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2015-2019 роки.


 

➤ Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 роки.


 

Перелік загальноуніверситетських тем наукових досліджень Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ:

В Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (м. Київ) був продовжений термін виконання наступних загальноуніверситетських тем наукових досліджень:

1. Актуальні проблеми забезпечення безпеки та правопорядку в Україні (0112U003548, керівник теми – д.ю.н., доц. Мінка Т.П.)

2. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування (0112U003550, керівник теми – д.ю.н., проф. Наливайко Л.Р.)

3. Теорія і практика застосування кримінально-правових і кримінально-процесуальних норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії злочинності в Україні органами внутрішніх справ (0112U003551, керівник теми – д.ю.н., доц. Чаплинський К.О.)

 


Кількість переглядів сторінки: 968